Główne uroczystości 500-lecia za nami. Dzień 18 września 2014 zapisze się w historii Sadownego oraz naszej szkoły złotymi zgłoskami. Tego dnia Sadowne wystroiło się jak nigdy dotąd. Na ulicach flagi, godne Święta Niepodległości czy 3-go Maja, orkiestra dęta – muzyką i strojami podkreślała uroczysty charakter tego dnia.

Pierwsza wizyta Biskupa Tadeusza Pikusa i ciepła atmosfera, jaką wokół siebie tworzył, słowami, uśmiechem, modlitwą oraz wspólnym marszem przez całe Sadowne, pozostanie na długo w pamięci uczestników.

Tego dnia razem z mieszkańcami świętowało wielu wybitnych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły: biskupa Tadeusza Pikusa, ministra prof. Jana Szyszko, posła Arkadiusza Czartoryskiego, senatora Marię Koc, marszałka województwa mazowieckiego Elżbietę Lanc, księży dekanatu łochowskiego i zaprzyjaźnionych z naszą parafią na czele z naszym proboszczem ks. kanonikiem Stanisławem Wojciechowskim, wicestarostę powiatu węgrowskiego Ewę Besztak, byłego starostę Henryka Zyśka, wójta gminy Zdzisława Tracza, radnych gminy i powiatu. Warte przypomnienia są również osoby uhonorowane podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy. Są to Zasłużeni dla Sadownego: pp. ks. Marian Zbieć, Edward Herman (były dyrektor naszego liceum), Barbara Giers (była nauczycielka biologii ZSP w Sadownem, dyrektor SP), Kazimierz Książek, Anna Szyszka, Adam Dobosz (absolwent naszego liceum) i Zespół  „Sadowianki”.

    Młodzież z liceum oraz technikum z ZSP w Sadownem, włączyła się w obchody 500-lecia swojej miejscowości. W ich wykonaniu szacowni goście oraz mieszkańcy, obejrzeli baśń pt.: ”O chłopcu, który szukał stracha”. Natomiast po jubileuszowej sesji popularno-naukowej koledzy z technikum gastronomicznego zadbali o świąteczny poczęstunek dla gości. Przedstawiony spektakl to taneczna adaptacja zapomnianej baśni mazowieckiej, którą utrwalił w swoich zapiskach Oskar Kolberg. Charakter mazowiecko-podlaskiego pogranicza kulturowego Sadownego podkreśliły muzyka i stroje oraz tematyka baśni. Występ młodzieży ZSP w Sadownem był również hołdem, oddanym przeszłym pokoleniom żyjącym przed nami, które tworzyły historię i kulturę Sadownego. Baśń przedstawili: Monika Ojdana, Bartek Kowalczyk, Ewelina Gałązka, Kuba Klimek, Marcin Koroś, Natalia Karczmarczyk, Patryk Karczmarczyk, Marta Matwiejczuk, Paulina Strąk, Martyna Kucharek, Paulina Gałązka, Tomasz Tymiński, Łukasz Karczmarczyk, Gabriela Renik, Klaudia Rostek, pod kierunkiem Mirosławy i Marka Reników przy współpracy z Alicją Renik, Szymonem Porębskim,  Dorotą Jankowską oraz Kamilem Kiełkiem.

Po wesołym, pełnym temperamentu przedstawieniu, przyszedł czas na omówienie bardzo poważnych referatów. Przypominamy poniżej sylwetki autorów wykładów oraz omówione tematy.

Ks. dr Zbigniew Sobolewski pochodzi z parafii Sadowne, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach.  Jest doktorem teologii moralnej, absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Wykłada teologię moralną w WSD w Siedlcach oraz w Papieskim Wydziale Teologicznym. Jest założycielem i  długoletnim dyrektorem renomowanego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Katolickiego w Białej Podlaskiej. Od 2005r pełnił funkcję sekretarza  generalnego Caritas Polska.  Obecnie jest dyrektorem Dzieła Pomocy Ad Gentes (jedna z agend Komisji Episkopatu Polski d.s. Misji). Jest autorem kilkunastu książek.  Publikuje w „Różańcu”, „Naszym Dzienniku”, „Echu Katolickim”, „Sygnałach troski”

Ks. prof. Paweł Rytel – Andrianik pochodzi z Rytel Święckich, parafii Prostyń. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Studiował we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Ziemi Świętej. Od 2012 r. jest profesorem Pisma Świętego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i wykładowcą na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od 2013 r. jest też zastępcą redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela ds. Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu. Podczas swej edukacji studiował 16 języków obcych, którymi posługuje się w pracy duszpasterskiej i naukowej.
Jest  autorem publikacji na temat Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni, współautorem książki na temat Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, redaktorem kilku tomów zebranych, nauczania ks. bpa Antoniego Dydycza, a także współpracownikiem mediów katolickich takich jak : Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik  „Niedziela”, „Nasz Dziennik”, Katolicka Agencja Informacyjna, Radio Maryja, Telewizja Trwam i Radio Watykańskie oraz Wydawnictwo Sióstr Loretanek. (referat: ”Mieszkańcy Sadownego i okolic ratujący Żydów podczas II wojny światowej”)

Dr Rafał Dmowski jest adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zajmuje się historią Polski przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Południowego Podlasia. Jest autorem 3 książek oraz redaktorem bądź współredaktorem 11 prac zbiorowych, a także autorem ponad 140 artykułów zamieszczanych na łamach czasopism naukowych oraz prac zbiorowych. Jego publikacje dotyczą przede wszystkim historii regionu, dziejów straży pożarnych, historii Kościoła oraz historii kolei. (referat: „Historiografia Sadownego”)

Dr Piotr Kondraciuk  jest  historykiem sztuki, autorem wielu interesujących artykułów i publikacji. Prowadzi szeroką działalność popularyzatorską historii sztuki. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora  Muzeum Zamojskiego w Lublinie. (referat: „Ród Zamojskich a Sadowne”)

Red. Bartosz Wieliński – wnuk Bolesława Szabelskiego, dziennikarz, pracuje w redakcji Gazety Wyborczej, był korespondentem w Berlinie, publikuje w Gazecie Wyborczej oraz jej dodatku „Ale historia”. Autor książek, laureat konkursu Grand Press w kategorii reportaż prasowy. (referat: „ Muzyka i życie Bolesława Szabelskiego we wspomnieniach wnuka”)

Ks. dr Zenon Czumaj pochodzi z Ostrówka, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Obecnie jest Dyrektorem Muzeum i Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej. Jest również wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, znawcą historii Kościoła. Z zamiłowania regionalista i autor wielu publikacji, przyjaciel naszej szkoły. (referat: „Okoliczności powstania Sadownego”)

Inicjatorem sesji popularno-naukowej było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Działam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *