To już 70 lat! 3-4 października 2015 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem obchodził jubileusz 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego. Na VII Zjazd Absolwentów zorganizowany z okazji urodzin Szkoły przybyło około 250 osób. Byli wśród nich zaproszeni goście: ks. Biskup Tadeusz Pikus, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Maria Koc, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc, Pani Wicestarosta Halina Ulińska, Wójt Gminy Sadowne Pan Waldemar Cyran.Uroczystość, której mottem stały się słowa „By pokrzepić się wspomnieniami”, rozpoczęła Msza św. odprawiona pod przewodnictwem jego ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Po uroczystości Kościelnej przedstawiciele absolwentów udali się na cmentarz i złożyli kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli liceum.

Dalszą część święta, która miała miejsce w sali gimnastycznej LO, poprowadzili absolwenci – członkowie Komitetu Organizacyjnego: Maria Nowakowska i Wojciech Łopaciński. Uroczystość stała się doskonałą okazją do podsumowań, podziękowań i wyrażenia wdzięczności za działalność szkoły. Zaproszeni goście docenili 70-letnią pracę edukacyjną naszego Liceum, upamiętniając jubileusz odznaczeniami i pismami gratulacyjnymi. Z rąk Pani Elżbiety Lanc  reprezentującej Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego zostało odznaczone pamiątkowym medalem PRO MASOVIA. Jest to dla  szkoły ogromne wyróżnienie i docenienie pracy kadry pedagogicznej. Pani Senator Maria Koc na ręce Dyrektora Sławomira Ryszawy wręczyła szkole pamiątkowy grawer z gratulacjami i podziękowaniami za piękną i pełną poświecenia pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Listy gratulacyjne wręczyli Pani Wicestarosta Halina Ulińska w imieniu Starosty Węgrowskiego i Wójt Gminy Sadowne Pan Waldemar Cyran. Uroczystości były okazją dla wyrażenia wdzięczności wychowanków dla swoich nauczycieli. M.in. owacyjne brawa i kwiaty otrzymał emerytowany Dyrektor Liceum Edward Herman. Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali albumy fotograficzne i pamiątki jubileuszowe.

Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu młodzieży.   Była to sentymentalna podróż w czasie, podczas której kolejne 7 dekad z historii naszej szkoły, przedstawione zostały w tańcu, piosence oraz poezji.  

Zwieńczeniem uroczystości był wieczorny bal absolwentów, na którym wspaniała zabawa trwała do świtu. Jedni tańczyli, inni przemierzali szkolne korytarze, oglądali sale lekcyjne, stare kąty. Wszyscy rozmawiali i wspominali.
Po kilku godzinach odpoczynku, w niedzielę 4 października wychowankowie szkoły stawili się na pożegnalnym ognisku i koncercie Zespołu Sadowianki.

 Następny Zjazd Absolwentów już za 5 lat!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *