O projekcie

 

   Sposób żywienia można poddawać modyfikacjom. Oznacza to nie tylko możliwość oddziaływania na dietę, ale też na kontrolę, wprowadzanie  i utrzymywanie nawyków. Dlatego niezmiernie ważne jest promowanie zdrowego stylu życia. Zainteresowanie młodzieży zasadami piramidy żywieniowej jest jednym z wielu sposobów  kształtowania postaw prozdrowotnych. Szkoła nasza nawiązała współpracę w ramach międzynarodowego programu „Uczenie się przez całe życie”. Realizujemy projekt Comenius „Health and nutrition without borders” (”Zdrowie i żywienie bez granic”), którego celem jest propagowanie interkulturowości oraz kształtowanie i popularyzowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

 

   Partnerami zagranicznymi naszej szkoły są uczniowie i ich nauczyciele z Istituto Prof.Le per i Servizi Alberghieri e Ristorazione „Matese” we Włoszech, Collège Le Cleu Saint-Joseph we Francji i Colegio Asunción Cuestablanca w Hiszpanii.

   Wspólnym działaniem szkół jest między innymi omówienie i przeanalizowanie piramidy żywieniowej, stworzenie książki zawierającej  przepisy kulinarne na zdrowe potrawy. Działania realizowane w ramach projektu mają na celu zainteresowanie uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnych tradycjami kulinarnymi krajów partnerskich oraz poznanie ich zwyczajów żywieniowych pod kątem  walorów zdrowotnych. Poprzez promowanie zdrowego żywienia zachęcamy do zdrowego stylu życia, który ma istotne znaczenie dla kondycji zdrowotnej. Integralną częścią projektu jest promocja praktycznych rozwiązań.

   Celem edukacyjnym programu Comenius jest poprawa jakości europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Poprzez promowanie współpracy europejskiej i wymiany pomiędzy szkołami, projekt promuje świadomość różnorodności kulturowej i motywuje nauczycieli i uczniów do nauki języków obcych. Program umożliwia doskonalenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji szkolnej; zachęca do innowacji w materiałach i metodach nauczania; promuje rozpowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych elementów zarządzania szkołą. Istotnym celem projektu jest kształtowanie poczucia przynależności do Europy, nawiązanie dialogu i przyjaźni między krajami uczestniczącym.

Cele szczegółowe partnerstwa są następujące:

 1. popularyzowanie zasad zdrowego żywienia

 2. uznanie wpływu roli żywienia na harmonijny rozwój ciała i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

 3. uświadomienie znaczenia własnych korzeni kulturowych i historycznych w kształtowaniu nawyków żywieniowych

 4. podkreślanie potrzeby obecności regionalnych produktów żywnościowych w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych

 5. rozwijanie i wzbogacanie umiejętności zawodowych w dziedzinie gastronomii

 6. podkreślenie odpowiedzialności mieszkańców danego regionu za promowanie potraw regionalnych  w kształtowaniu zdrowych nawyków regionalnych

 7. rozwijanie świadomości młodzieży konieczności zaakceptowania odpowiedzialności za choroby wynikające z niezdrowego odżywiania

 8. tworzenie razem „Wspólnej Europy” w zakresie żywienia

 9. określenie podobieństw i różnic w zakresie żywienia w krajach zaangażowanych w projekt 

Tematy:

 · analiza nawyków żywieniowych krajów partnerskich uczestniczących w projekcie

 · tworzenie typowych receptur potraw z krajów partnerskich

 · analiza piramidy żywieniowej

 · wykład dietetyków i ekspertów żywności

 · porównywanie zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych

 · ustalenie dziesięć zasad zdrowego odżywiania

 · wystawa żywność

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *