Koordynator projektu: Istituto Prof.le per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera „Matese” – Vinchiaturo – Italy

 

   Zespół szkół pod nazwą Istituto Prof.le per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera „Matese”, znajdujący się w przepięknym mieście Vinchiaturo w centrum Włoch, został założony w 2004 roku. W skład zespołu zatrudniającego 88 nauczycieli wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa, liczące 300 uczniów w wieku 3 – 13 lat oraz szkoła średnia, do której uczęszcza 230 uczniów w wieku 14-19 lat.

   Uczniowie mogą wybierać następujące specjalizacje: gastronomia, kuchnia, bar i recepcja. Szkoła organizuje konkursy i imprezy gastronomiczne, w których uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności. Poza tym, szkoła prowadzi warsztaty szkoleniowe, na których uczniowie mogą zdobywać wiedzę z przedmiotów praktycznych

 

   Zespół stwarza możliwości zintegrowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Poprzez realizację projektu szkoła zamierza wymienić doświadczenie ze szkołami z innych krajów europejskich. Współpraca jest doskonałą okazją poznania nowej kultury, tradycji, historii i geografii krajów partnerskich. Zaangażowanie studentów w różnorodne działania projektu, służy kształtowaniu świadomości znaczenia bycia obywatelem Europy.

 

Collège Le Cleu Saint Joseph – Redon – France

 

   Le Cleu Saint-Joseph School to szkoła katolicka z internatem. Znajduje się ona w uroczym mieście Redon w Bretanii (północno-zachodnia część Francji). Miasto jest położone 65 km od Oceanu Atlantyckiego, na skrzyżowaniu dwóch głównych rzek, nie daleko większych miast Rennes, Nantes i Vannes. Redon rozwijał się wokół opactwa założonego w 832 roku i ma obecnie około 11.000 mieszkańców. To tętniące życiem miasto, słynie z turystyki i muzycznych, kulinarnych i literackich festiwali. Uczniowie szkoły to mieszkańcy Redon, ale także wielu okolicznych małych miast i wsi.

 

   Celem szkoły jest wychowanie młodzieży zgodnie z wartościami religijnymi i przygotowanie jej do życia w nowoczesnym świecie. Oferuje różne programy odpowiadając na potrzeby wszystkich 668 uczniów. Dzięki temu oprócz klasycznych zajęć, uczniowie uzdolnieni językowo korzystają z zajęć doskonalących umiejętności z zakresu języka angielskiego. Uczniowie szczególnie zainteresowani Europą mogą uczęszczać na zajęcia koła europejskiego.

 

   W celu motywowania uczniów i przygotowania ich do wykonywania zawodu, w szkole istnieją klasy alternatywne, w których łączone są przedmioty z programu nauczania z nabywaniem doświadczenia w pracy. W szkole istnieją klasy integracyjne, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni. Ponadto, młodzież o specjalnych potrzebach może uczyć się we własnym rytmie. Uczniowie uczęszczają na zajęcia w sekcjach sportowych takich jak pływanie, koszykówka, piłka nożna i piłka ręczna.

 

Colegio Asunciòn Cuestablanca – Madrid – Spain

 

    Szkoła Colegio Asuncion Cuestablanca położona jest w nowej dzielnicy miejskiej w Madrycie. Została założona w 1967 roku. Uczęszcza do niej 1400 uczniów w wieku 3-18 lat i zatrudnia około 100 nauczycieli. Szkoła brała już udział w dwóch projektach wielostronnych Comenius. Poza tym w ciągu ostatnich sześciu lat, szkoła uczestniczy w programie na rzecz ochrony środowiska naturalnego GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Uczestnictwo w projekcie Comenius oznacza wyzwanie i wielką szansę na lepsze poznanie kultury, historii krajów partnerskich, a także doskonalenie umiejętności językowych i kompetencji technologii informacyjnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *