Od niedzieli 29.01.2017 r. do soboty 4.02.2017r.  Sadowne przeżywa niezwykłe święto. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gości uczestników projektu ERASMUS+ pt: ,,Gates and Keys”, czyli ,,Klucze i Bramy”. Tak licznego grona wspaniałych gości, w jednym czasie, nasza miejscowość chyba jeszcze nie miała. Na tę okazję w Sadownem wywieszone zostały flagi 7 państw, z których pochodzą nasi przyjaciele. W samej szkole zarobiło się również bardzo światowo. Wszędzie słychać język angielski ale również niemiecki, włoski, turecki, duński, węgierski. To wszystko za sprawą 49 gości ze szkół partnerskich (z Anglii, Danii, Węgier, Niemiec, Turcji i Włoch).  

Łącznie w domach sadowieńskiej młodzieży mieszka 34  uczniów z zagranicy, pozostali to ich nauczyciele i opiekunowie.  Program wizyty w Sadownem jest bardzo bogaty. Uczestnicy (goście i uczniowie ZSP) codziennie pracują podczas wspólnych zajęć, wygłaszają referaty, oglądają filmy, prezentacje i wykonują zadania związane z projektem. Ponadto biorą udział w warsztatach tanecznych, gastronomicznych i lepienia z gliny.  Goście spotkali się również z lokalnymi władzami. Wizyta w Sadownem stała się również okazją do pokazania ciekawych miejsc w okolicy (Liw, Węgrów, Treblinka) oraz zwiedzenia Warszawy.

Najwspanialsze dla wszystkich są jednak nieformalne, wieczorne spotkania w mniejszych grupach. To wtedy jest okazja do bliskiego poznania swoich egzotycznych przyjaciół w sposób osobisty i bezpośredni. Można wtedy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy np.: czym różni się pizza włoska od polskiej lub w jaki sposób parzy się kawę po turecku. Wizyta przebiega w bardzo atrakcyjny i intensywny sposób. I tylko szkoda, ze już niedługo się kończy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem jest jedną z niewielu szkół na Mazowszu, która realizuje wymianę młodzieży w ramach ERASMUS +. 1 września 2015 roku ZSP przystąpił do projektu, którego tematem przewodnim są ,,Gates and Keys”, czyli ,,Klucze i Bramy”. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Hanna Łojek – nauczyciel języka angielskiego.

Program oferuje uczniom niepowtarzalną okazję wyjazdu do innych krajów, a co za tym idzie poznania nieznanych i odmiennych kultur, a przede wszystkim rozwijania znajomości języka angielskiego. Pierwsze spotkanie uczestników projektu miało miejsce przeszło rok temu,  do tej pory zrealizowano 7 wyjazdów do kolejnych szkół partnerskich.

Projekt ma na celu edukację międzykulturową, podkreślającą równorzędność wszystkich kultur oraz zachęcenie uczniów do refleksji nad swoją przyszłością, rozwijania poczucia własnej wartości i pewności siebie poprzez różnorodne twórcze działania. Podczas spotkań partnerów projektu uczniowie i nauczyciele skupiają nad tematami związanymi z tolerancją, kulturą i wykluczeniem społecznym oraz z poszanowaniem osób o szczególnych potrzebach np. o charakterystycznym wyglądzie fizycznym i odmiennej religii.

Projekt ma na celu przyczynić się do realizacji priorytetów określonych w strategii UE 2020 jako głównych celów, przyczyniających się do zredukowania liczby osób przedwcześnie kończących naukę, do promowania tolerancyjnych postaw i zachowań wolnych od uprzedzeń.  

Partnerami zagranicznymi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem są uczniowie i ich nauczyciele z następujących szkół: 

1.  Behçet Canbaz Anadolu Lisesi  w Stambule – (Turcja),   

2.  Ady Endre-Bay Zoltán Közepiskola w Sarkad (Węgry), 

3.  Istituto Tecnico Industriale Statale ITI “G.B. Lucarelli”  w Benevento  (Włochy), 

4.  Istituto Tecnico Economico Statale “Angelo Fraccacreta” w San Severo (Włochy), 

5.  Stadtteilschule Poppenbüttel w Hamburgu ( Niemcy),  

6.  Birmingham Metropolitan College, Sutton Campus, SC303  w Birmingham ( Anglia)  

7.  Thyholm Skole w Hvidbjerg  (Dania).

 

Dotychczasowe efekty projektu dowodzą, że mimo odległości  przestrzennej, ludzie żyjący w różnych społeczeństwach poprzez spotkania, rozmowy i podejmowanie wspólnych działań, mogą uznawać podobne wartości, idee, wzory zachowań, sposoby myślenia i reagowania.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r., przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych i ICT oraz gotowych do podejmowania działań projektowych. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Językiem projektu jest język angielski. W ramach projektu realizuje się sześciodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do wszystkich krajów partnerskich i trzy dwudniowe wyjazdy nauczycieli do Anglii, Niemiec i Turcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *