Erasmus Plus

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

2015-1-TR01-KA219-021928_8

Gates and Keys

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

Sprawozdanie z wyjazdu do Sarkad na Węgrzech

 

   Przedwczesne zaprzestawanie edukacji, uprzedzenia rasowe oraz globalizacja to główne problemy nowoczesnej Europy. Wymienione procesy wiążą się z kształtowaniem edukacji międzykulturowej, podkreślającej równorzędność kultur. Mając na względzie fakt, że szkoła jest elementem, który przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym, nasza szkoła nawiązała współpracę w ramach międzynarodowego programu Erasmus+”. Realizujemy projekt Gates and Keys, którego celem jest propagowanie interkulturowości oraz zachęcenie uczniów do refleksji nad swoją przyszłością, rozwijania poczucia własnej wartości i pewności siebie poprzez różnorodne twórcze działania. Nasze działania wynikają z próby poznawania obiektywnego  rzeczywistości i z potrzeby opanowania i przekształcania otaczającego nas świata. Zmiany w nowoczesnym społeczeństwie dokonują się tak dynamicznie i wkomponowują się w nasze realia z dużą siłą. W efekcie stajemy się świadkami przekraczania granic i sami przekraczamy kolejne granice w sensie dosłownym i psychologicznym.

 

Projekt nasz ma na celu przyczynić się do realizacji priorytetów określonych w strategii UE 2020 jako głównych celów, przyczyniających się do zredukowania liczby osób przedwcześnie kończących naukę, do promowania tolerancyjnych postaw i zachowań wolnych od uprzedzeń.

 

Partnerami zagranicznymi naszej szkoły są uczniowie i ich nauczyciele z następujących szkół:

 

1.  Behçet Canbaz Anadolu Lisesi  w Stambule – Turcja,  

 

2.  Ady Endre-Bay Zoltán Közepiskola w Sarkad (Węgry),

 

3.  Istituto Tecnico Industriale Statale ITI “G.B. Lucarelli”  w Benevento  (Włochy),

 

4.  Istituto Tecnico Economico Statale “Angelo Fraccacreta” w San Severo (Włochy),

 

5.  Stadtteilschule Poppenbüttel w Hamburgu ( Niemcy), 

 

6.  Birmingham Metropolitan College, Sutton Campus, SC303  w Birmingham ( Anglia) 

 

7.  Thyholm Skole w Hvidbjerg  (Dania).

 

Projekt ma na celu zbadanie znaczenia tolerancji w wieloetnicznych społeczeństwach europejskich, mierzonej poprzez postrzeganie, postawy i praktyki wobec różnorodności etniczno-kulturowej. Powszechnie wiadomo, że brak tolerancji prowadzi do wykluczenia społecznego i przedwczesnego zaprzestawania edukacji. Projekt nasz opiera się na założeniu, że wielokulturowość wyrażana w  praktyce poszanowaniem tożsamości innych narodowości, jest kluczowym czynnikiem wyjaśniającym różne poziomy tolerancji wobec różnorodności.

 

Działania projektowe dotyczą też problemu nietolerancji, zastraszania i wykluczenia społecznego. Podczas spotkań partnerów projektu uczniowie i nauczyciele skupią się na pracy nad tematami związanymi z tolerancją, kulturą i wykluczeniem społecznym oraz z poszanowaniem osób o szczególnych potrzebach np. o charakterystycznym wyglądzie fizycznym i odmiennej religii.

 

Ponadto, w związku z rosnącym wpływem mediów na wiedzę i prospekty na przyszłość młodych ludzi, porównamy rzeczywistość ze środkami masowego przekazu. W pierwszym roku realizacji projektu uczniowie i nauczyciele będą analizować różne aspekty rzeczywistości: podobieństwa i różnice między krajami uczestniczącymi oraz różnorodne  przypadki wykluczenia społecznego w ich lokalnych społecznościach. W drugim roku uczniowie i nauczyciele będą analizować różne kwestie społeczne prezentowane w mediach.

 

Na wszystkich etapach projektu nasze działania skupiają się na aktywnym udziale uczniów i  nauczycieli w zadaniach projektowych oraz na doświadczeniach związanych z wizytami w szkołach  partnerskich.

 

W dniach 21 lutego – 27 lutego 2016 roku odwiedziliśmy  naszą szkołę partnerską Ady Endre-Bay Zoltán Közepiskola w Sarkad na Węgrzech w ramach programu Erasmus Plus. W wyjeździe uczestniczyli uczniowie LO Agnieszka Grzymała, Urszula Nowakowska i Natalia  Szymańska oraz nauczyciele Elżbieta Dernałowicz i Hanna Łojek. W spotkaniu udział wzięli także nasi przyjaciele z Turcji, Anglii, z Benevento i San Severo we Włoszech, Danii oraz Niemiec.

Celem wizyty było przedstawienie podjętych przez partnerów zadań, dotyczących kultury globalnej jako zjawiska zachodzącego w skali całego świata. Istota globalizacji, w wyniku której następuje upowszechnianie i pogłębianie świadomości, że świat jest całością i więcej elementów łączy ludzi niż dzieli, charakteryzowała wykonane przez uczniów zadania. A było ich dużo.

Uczniowie zapoznali się z Międzynarodowym Pakietem Praw Obywatelskich i Politycznych (1976) i prowadzili dyskusję na temat poznanych zagadnień. Zadanie było  inspirującą lekcją, pozwalającą zrozumieć podstawowe prawa i wolności człowieka oraz fakt, że mamy obowiązek w stosunku do innych społeczności polegający na popieraniu i przestrzeganiu praw zawartych w pakiecie. Wykonali również prezentację PPT na temat Moja Kultura, przedstawiając  charakterystyczne cechy społeczeństwa Sadownego i okolic oraz ukazując odrębność kulturową naszego regionu, zarówno obyczajową jak i społeczną. Ponadto, gospodarze zorganizowali seminarium na temat Każdy ma prawo do edukacji, we współpracy z panią dr Julianną Borbély, która poruszyła kwestię równości obywateli wobec prawa i opowiedziała o swojej drodze do sukcesu.

Wykonując zadania młodzież stosowała różnorodne metody i techniki.  Jedna z prac  w ramach tematyki spotkania wykonana techniką Picture Collage ukazała problemy społeczne, polityczne i ekonomiczne nowoczesnej Europy związane z migracją. Migracja i porządek publiczny były tematem konwersacji prowadzonych w grupach międzynarodowych, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, którzy przedstawili własne doświadczenia w danym temacie. Dyskusja nauczycieli przy okrągłym stole dotyczyła nie tylko kultury globalnej, ale także kwestii edukacji formalnej.

Innym zadaniem w ramach tematyki spotkania na Węgrzech było wypracowanie, które stanowiło wypowiedź na temat Czytanie, słuchanie i uczenie kluczem do budowania relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur. W drodze głosowania nauczyciele wytypowali pracę naszych uczniów jako najbardziej interesującą.

Film to ulubiona rozrywka młodych ludzi. W naszym projekcie film Monster’s Ball pełnił rolę lekcji tolerancji. W czasie warsztatów młodzież bardzo chętnie dyskutowała na temat rasizmu i stosunków międzyludzkich, czyli kwestii poruszonych w filmie. Dopełnieniem tematu tolerancji była dyskusja w grupach międzynarodowych na temat wartości moralnych jako jednego ze składników kultury i istotnego elementu naszego projektu. Uczniowie wyrazili przekonanie, że szlachetność to jeden z najważniejszych składników wartości naturalnych. Tylko człowiek szlachetny ma właściwy stosunek do wartości innych ludzi. Z szacunkiem odnosi się do drugiego człowieka, dostrzegając jego dobro i ukrytą godność. W trakcie dyskusji uczniowie wykonali maski teatralne, które symbolizują ukrywanie emocji i prawdziwy sens wydarzeń. Jako symbol cudu ukrywanego za kostiumem,  maski zostały wykorzystane w czasie tanecznych warsztatów karnawałowych następnego dnia.

Nasi węgierscy przyjaciele dokładali wszelkich starań, aby zaprezentować swoja kulturę w szerokim zakresie. Bardzo interesującym zadaniem były warsztaty dotyczące sztuki ludowej, w ramach której przedstawili prezentację PPT Hungarian Folk and Art. Członkowie zespołu ludowego udzielili lekcji tańca węgierskiego wszystkim uczestnikom spotkania, a w trakcie nauki ludowej piosenki, nabywaliśmy konwersacyjne kompetencje języka węgierskiego. Było bardzo trudno, ale przecież nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.  Sytuacja zmobilizowała nas, a przepiękna melodia utworu ułatwiła niełatwe zadanie i poradziliśmy sobie.

Młodzież z Sarkad to wyjątkowo utalentowani uczniowie. Mieliśmy okazję, aby poznać  ich umiejętności, gdyż szkoła węgierska zorganizowała Ady’s got talent, przedstawienie, w czasie którego zaprezentowali swoje umiejętności. Pozostali uczestnicy uroczystości byli częścią jury, w którym role przewodniczących pełniło dwoje popularnych aktorów węgierskich.

Uczniowie z Sarkad to również bardzo pracowita młodzież, dzięki czemu nie było czasu na nudę. Zorganizowali popularne, integracyjne gry sportowe typowe dla uczniów swojej kategorii wiekowej. Pozostali partnerzy włączyli się do zabawy i spędziliśmy wspaniałe, pełne niespodzianek popołudnia.

Jeszcze jednym dowodem na perfekcyjną organizację pobytu to zadanie, w którym uczniowie, pracując w grupach międzynarodowych, przygotowali kolorowy międzynarodowy  kalendarz, którego kartki  stanowiły fotografie obrazujące uroczystości narodowe każdego kraju. Poza tym, pracując w grupach międzynarodowych na podstawie scenariusza, uczniowie przygotowali sztukę na temat ukazywania stereotypów i nieprawdziwych obrazów w reklamach. Symulacja wydarzenia, w którym użyto perfum jako czynnika determinującego zachowanie, potwierdziła potęgę reklamy jako medium wpływającego na powielanie stereotypów.

Każda szkoła partnerska zaproponowała trzy pytania, spośród których koordynator szkoły węgierskiej pan Csaba Imre Szoke, wspólnie ze swoimi uczniami, wybrał jedno i stworzył ankietę na temat kultury globalnej, zawierającą siedem pytań. Następnie uczniowie przeprowadzili wywiad wśród mieszkańców Sadownego i w czasie spotkania w Sarkad w dniu 22 lutego 2016 roku zaprezentowali wywiad w postaci filmu video.

Powszechnie wiadomo, że kuchnia i wspólny posiłek jest idealnym sposobem na integrację i relaks po wytężonej  pracy. Mając taką świadomość, szkoła węgierska zorganizowała warsztaty kulinarne. Uczestnicy spotkania wzięli udział w lekcji gotowania dania z mięsa i kapusty z dodatkiem różnorodnych przypraw. Danie było dość łatwe, ale czasochłonne. Kiedy skończyliśmy przygotowanie potrawy, okazało się, że konsumpcja jest jeszcze łatwiejsza. Danie było przepyszne. Następnie nasi uczniowie zaprezentowali polskie pierogi jako narodową potrawę. Prezentacja odbyła się w formie filmu video oraz anglojęzycznej instrukcji ustnej

Nie samą pracą człowiek żyje. W myśl tej zasady oprócz zajęć w szkole, mieliśmy też czas na rozrywkę. Zwiedziliśmy urokliwe miasteczko Sarkad, położone w południowo-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej, w którym znajduje się szkoła naszych przyjaciół. Pojechaliśmy także do miasta  Békéscsaba, gdzie zwiedziliśmy muzeum Munkácsy Mihaly. W Gyuli,  uzdrowiskowej miejscowości położonej nad rzeką Biały Keresz (Fehér Körös) w odległości 15 km od Sarkad i 7 km od rumuńskiej granicy, posiadajacej cały kompleks basenów – krytych i odkrytych oraz obiektów sportowych umiejscowionych na terenie dużego parku, zwiedziliśmy średniowieczny gotycki zamek obronny.

Na koniec nauczyciele podsumowali zadania wykonane w trakcie pobytu w szkole partnerskiej w Sarkad, a uczniowie wypełnili ankietę dotyczącą uprzedzeń.

W myśl idei naszego projektu, wykonane zadania stanowią świadectwo, że globalizacja to proces przekraczania różnorodnych granic i barier, w wyniku czego narody łączą się w nowe układy nie tylko gospodarcze, ale również kulturowe, czyniąc świat bardziej sprzężony.

Efekty naszych poczynań dowodzą, że mimo dystansów przestrzennych, ludzie żyjący w różnych społeczeństwach etnicznych poprzez komunikowanie się i podejmowanie wspólnych działań, upowszechniają takie same wartości, idee, wzory zachowań, sposoby myślenia i reagowania.

 Szkolny koordynator projektu

 Hanna Łojek

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *