Zawiadomienie   

  

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego im. W. Orkana, organizator i współorganizator obozów wędrownych i Komitet Organizacyjny I spotkania uczestników obozów wędrownych i zimowisk organizują:
I spotkanie w dniu 21-22.09.2012r. w sali gimnastycznej  liceum i stołówce szkolnej.
 


                        Szczegółowy program spotkania:

 I. 1. W dniu 21 godzina 11.30 oficjalne otwarcie: powitania.
   2. Część artystyczną w wykonaniu młodzieży liceum, recytacje        pieśni i piosenki oraz melodeklamacje , taniec
        godz. 12-13.20 (szczegóły w zaproszeniu).
   3. Msza św. koncelebrowana przez ks. Proboszcza S.  Wojciechowskiego i ks. K. Jóźwika (abs. rocznik 1979)
        godz. 13.45-14.45
   4. Uroczysty obiad
        godz.15.40-16.40- stołówka szkolna (d. internat )
   5. Przegląd zdjęć obozowych na dużym ekranie
        godz. 16.40-17.40.
   6. Rozmowy, toasty, wymiana adresów.
   7. 18.30 do 5.00 (22.09.2012)- zabawa na „120 fajerków ”
        gra abs. A. Olton- rocznik 1969 i śpiewają absolwentki:
  B. Liśkiewicz -Wróbel, p. K .Rukat – Wetoszka, p. A. Chojecka i inni

 II. 1. Zwiedzenie sal lekcyjnych, urządzeń sportowych i hali  sportowej 22.09.2012  godz. 10.00-11.00.
    2.  Muzeum Ziemi Sadowieńskiej i GOK 11.00-12.00.
    3. Wycieczka poza Sadowne pod kierunkiem prezesa Koła Łowieckiego KSZYK – Krzysztofa Kądzieli nauczyciel wych. fiz.           Autokar funduje Wójt Gminy Sadowne Z.Tracz.
    4.Rozwiązanie spotkania godz. 14.00.

   Koszt ogólny-180zł, Koszt wydawnictwa, odznaki i gadżetów- 60zł (w przypadku rezygnacji z posiłków i zabawy).
   
 III. Informacji udzielają.
    1.Sekretariat szkoły godz. urzędowania 8.00-16.00
 tel. (25) 67-53-227
    2. Sekretarz Kom.Org. Maria Nowakowska
 tel. kom.  693-105-997 godz. 8-14  poniedziałek-środa i
 wiceprzew. W. Łopaciński 14.00-17.00 poniedziałek-środa.
    3. Org .i współorg . obozów E. Herman Tel. Kom. 792-173-307    czwartek- sobota godz. 8.00-14.00.
      
 Nr. konta Rada Rodziców przy ZSP.BS Sadowne O/Węgrów
       nr. 61923600080261308420000010, z dopiskiem I spotk. SKKT
   Wpłaty na subkonto nr podany będzie do 30.05.2012.

 Wstepna deklaracja do 30.06.2012r.  
 Termin wpłat do 31.07.2012r.
 
          Komitet organizacyjny                                              Org . wspólorg.
K. Kądziela, M. Nowakowska, W. Łopaciński                                  E.Herman

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *