Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński pochodzący z Broku, absolwent naszego Liceum z roku 1986 został rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Gratulujemy !!!

 

Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński został nowym rektorem UKSW na kadencję 2012 – 2016 . O stanowisko rektora UKSW ubiegali się również ks. prof. Henryk Skorowski, który objął funkcję rektora UKSW w 2010 r., po tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej ks. prof. Ryszardzie Rumianku oraz dotychczasowa prorektor do spraw kształcenia dr hab. Dorota Kielak.

Rektor elekt ma 45 lat, jest kapłanem Diecezji Łomżyńskiej. W latach 1986 –1992 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Swoje późniejsze losy naukowe związał ze środowiskiem Uczelni. Studia specjalistyczne  w zakresie katechetyki odbył w latach 1992-1994 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecny UKSW). Praca licencjacka nosiła tytuł: „Zadanie wychowawcze rodziców w świetle nauczania Kościoła Powszechnego po Soborze Watykańskim II”. W 1999 roku ksiądz Stanisław Dziekoński otrzymał tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie rozprawy: „Wychowanie w nauczaniu Kościoła od początku XIX wieku do Soboru Watykańskiego II”. Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 2006 roku.

Obecnie jest dziekanem Wydziału Teologicznego UKSW.  Ksiądz profesor Stanisław Dziekoński jest doktorem habilitowanym teologii w zakresie katechetyki, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekanem Wydziału Teologicznego tej uczelni, kierownikiem Katedry Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki, konsultorem przy Komisji Wychowania Katolickiego i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, autorem kilku i współautorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów przeważnie o tematyce katechetycznej pedagogicznej, zastępcą Przewodniczącego Polskiej Akademii Nauk Komitetu Nauk Teologicznych.

Ksiądz rektor-elekt pełni wiele funkcji, także poza UKSW. Poczynając od 1999 roku jest profesorem WSD w Łomży, wykładowcą Instytutu Teologicznego w Łomży, członkiem Sekcji Polskich Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki. Od 2002 roku jest cenzorem i konsultorem w Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Chrześcijaństwo i wychowanie ekologiczne”. Od 2007 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego Świętego Franciszka Salezego, zaś od 2009 roku – członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *