Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia dla studentów pierwszego roku, tegorocznych maturzystów. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Z pośród wielu kandydatów zgłoszonych do stypendium, w dniu 29.08.2014r Komisja Stypendialna podjęła decyzję o wyborze siedmiu stypendystów, wśród których aż troje to absolwenci naszej szkoły :

Milena Stawiarz
  Anna Łopacińska
Bartłomiej Rukat

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *