Drodzy ósmoklasiści, przypominamy, że nadal trwa procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych. Od 23 do 30 lipca każdy absolwent szkoły podstawowej powinien dostarczyć do wybranej przez siebie szkoły oryginał świadectwa ukończenia klasy ósmej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *