Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego Odkrywamy Norwida

Organizatorem Fotograficznego Konkursu „Odkrywamy Norwida” jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

CELE KONKURSU

  1. Przybliżenie postaci i twórczości Cypriana Kamila Norwida
  2. Wzmocnienie wśród uczniów poczucia tożsamości narodowej
  3. Włączenie się szkoły w ogólnopolskie obchody Roku Norwida
  4. Włączenie się szkoły w powiatowe obchody Roku Norwida
  5. Rozwijanie wrażliwości na piękno słowa pisanego
  6. Rozwijanie umiejętności fotograficznych i plastycznych

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs polega na wykonaniu fotografii ilustrującej wybrany cytat z poezji Cypriana Kamila Norwida. Uczestnik wybiera spośród wymienionych cytatów jeden, następnie wykonuje fotografię, która jego zdaniem najlepiej ilustruje słowa Cypriana Kamila Norwida. Następnie łączy cytat ze zdjęciem. Prace konkursowe mogą być wykonane tradycyjnie lub z wykorzystaniem aplikacji, programów do tworzenia i przekształcania zdjęć. W pracy powinien znaleźć się również wybrany cytat. Format pracy dowolny.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSP w Sadownem.

3. Praca zgłoszona na konkurs musi być autorska, oryginalna i nie może być wcześniej nigdzie publikowana.

4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez przesłanie pracy na adres e-mail: su.zsp.sadowne@gmail.com

5. Za datę zgłoszenia do konkursu uznaje się datę wysłania pracy w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

6. Wysyłany plik należy odpowiednio nazwać: nazwisko_imię.jpg na przykład: kowalski_jan.jpg

7. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.

8. Kryterium oceny: estetyka, pomysłowość, zgodność z tematem, samodzielność, kreatywność, zamysł artystyczny.

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac w mediach, na stronach internetowych i w innych materiałach dotyczących konkursu oraz w ramach promocji działalności organizatorów.

10. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

TERMINARZ KONKURSU:


1. Konkurs rozpocznie się 01.04.2021 r.
2. Prace przyjmowane będą w formie elektronicznej na podany w regulaminie adres e-mail do 15.04.2021 r. do godziny 23.59
3. Informacje o nagrodach i wyróżnieniach ukażą się na Facebooku oraz stronie szkolnej.

Cytaty do wyboru:

1.

Cisza – niekiedy tylko pająk siatką wzruszy,Lub przed oknem topolę wietrzyk pomuskuje;Och! jak lekko oddychać, słodko marzyć duszy –Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje.

Źródło: Samotność

2.

Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz (…).

Źródło: Bema pamięci żałobny rapsod

3.

Do kraju tego, gdzie kruszynę chlebaPodnoszą z ziemi przez uszanowanieDla darów Nieba…Tęskno mi, Panie…


Źródło: Moja piosnka (II)

4.

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,Dwie tylko: poezja i dobroć… i nic więcej.

Źródło: Do Bronisława Z.

5.

Jękły głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku.

Źródło: Fortepian Szopena

6.

(…) są prawdziwe rzeczy i zmyślone Jest fałsz – i prawda.

Źródło: QUIDAM

7.

Czułość – bywa jak pełny wojen krzyk,
I jak szemrzących źródeł prąd,
I jako wtór pogrzebny…

Źródło: Czułość

8.

Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami.

Źródło: Norwid

9.

Bo nie jest światło, by pod korcem stało,Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,Bo piękno na to jest, by zachwycałoDo pracy – praca, by się zmartwychwstało.

Źródło:Promethidion

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *