Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Poloneza, w którym weźmie udział nasz szkolny zespołu taneczny.
Sadownem 25 – 26 czerwca 2022.

Zespół Tańca Ludowego Orkan został powołany w 2009 przy ZSP w Sadownem. Pomysłodawcami i prowadzącymi grupę byli Mirosława i Marek Renik. Obecnie Zespół prowadza Mirosława Renik i Marta Osman.Grupa powstała w nawiązaniu do istniejącego wcześniej(od 1951 roku) zespołu folklorystycznego prowadzanego przez pp. Mieczysława i Halinę Chmielewskich przy LO w Sadownem. W 2011 roku, w celu wsparcia działalności Zespołu zostało powołane Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Działam.

Głównym celem Zespołu Tanecznego Orkan oraz Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców Sadownego i okolic, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, kultywowanie tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru Mazowsza,promocja jego bogactwa i różnorodności. Członkowie zespołu spotykają się na zajęciach tanecznych, na zgrupowaniach, warsztatach artystycznych, obozach kondycyjno – tanecznych.

Działalność Zespołu Tańca Ludowego Orkan to również:

1. Organizacja kilkunastu obozów i zgrupowań wakacyjnych dla młodzieży z Sadownego, na których młodzież poznawała tańce i kulturę Mazowsza
2. Realizacja wielu projektów teatralnych – poszerzających wiedzę uczestników dotyczącą sztuki teatralnej(udział w spektaklach, warsztatach)
3. W związku z jubileuszem 500- lat Sadownego:* opracowanie i wydanie publikacji o Sadownem pt: „Niedokończona historia”,* zorganizowanie sesji popularno-naukowej pod tym samym tytułem* zorganizowanie koncertu jubileuszowego Filharmonii Narodowej z muzyką naszegowybitnego rodaka – kompozytora Bolesława Szabelskiego.
4. Realizacja w roku 2011 projektu „Taniec nie tylko dla gwiazd” sfinansowanego w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) z Europejskiego FunduszuSpołecznego. W ramach projektu odtworzono i zakupiono regionalne stroje do tańca, opracowano układy taneczne, przygotowano repertuar regionalny dla zespołu.
5. Realizacja następujących projektów artystycznych;
* składanki tańców regionalnych i narodowych: Zabawy podlaskie, Tańce Księstwa Warszawskiego, wiązanka tańców starej Warszawy, co roku polonezy studniówkowe, walce i inne tańce.
* projekty taneczno – teatralne: „Baśń o chłopcu, który szukał stracha” (na motywach baśni z Mazowsza spisanej przez Oskara Kolberga), „Kalosze” Aleksandra Fredry, Baśń „Kopciuszek”, Spektakl „Ziele na kraterze”(rzecz o bohaterach Powstania Warszawskiego), programy artystyczne na kolejne Zjazdy Absolwentów Liceum w Sadownem.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
1. Nagroda na X Festiwalu Tańca Wirujący Krąg w Ostrowi Mazowieckiej – 2010r.
2. Finał na I Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych za „Kalosze” A. Fredry – 2014 (Nagroda – występ w Teatrze Polskim w Warszawie w spektaklu w reż. Andrzeja Seweryna).
3. Półfinał w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych TVP : „Kalosze” A. Fredry 2014
4. II miejsce w Regionalnym Turnieju Polonezów Studniówkowych w Siedlcach – 2017
5. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *