Regulamin Szkolnego Konkursu Gastronomicznego „Coraz bliżej święta”

Cele konkursu;
• Promowanie kulinarnych tradycji bożonarodzeniowych;
• Kształcenie umiejętności zawodowych na odległość z uwzględnieniem twórczych inspiracji własnych uczniów • Tworzenie sytuacji do prezentacji przez uczniów umiejętności zawodowych.

Organizator konkursu: Szkolne Koło Gastronomiczne „Magia Kuchni”
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem;
2. Konkurs odbywa się w formie zdalnej na platformie Teams poprzez założony zespół konkursowy;
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: ⎯ Receptura świątecznej potrawy bożonarodzeniowej – ze zdjęciem potrawy; ⎯ Filmik przedstawiający etapy sporządzania świątecznej potrawy bożonarodzeniowej
4. Uczniowie przesyłają prace do dnia 23.12.2020 do godz. 20.00
5. Potrawa konkursowa może być dowolnym daniem , które można podać na bożonarodzeniowym stole.
6. Koszty wykonania potrawy pokrywają uczniowie.
7. Za udział w konkursie każdy uczeń otrzymuje ocenę celującą /cząstkową/ z technologii gastronomicznej i procesów technologicznych.
8. Do pracy należy dołączyć zgodę na jej wykorzystanie w mediach – załącznik nr 1
9. Nieprzesłanie wypełnionej zgody skutkuje dyskwalifikacją uczestnika Konkursu Oceny i wyboru zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury Konkursu. Ocenie będą podlegać: – zgodność z celem konkursu, – kreatywność i estetyka, -treść merytoryczna receptury/filmiku
10. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje Jury Konkursu.
11. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które zostaną wręczone po powrocie do stacjonarnego toku nauki podczas najbliższej uroczystości szkolnej.
12. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator

Serdecznie zapraszamy do kreatywnego działania

Formularz do pobrania- Załącznik nr 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *