Regulamin Szkolnego Konkursu Gastronomicznego „Wielkanoc 2021”

Cele konkursu;

 • Upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego wykańczania, dekorowania ciast.
 • Upowszechnianie wzorów dekoracyjnego i estetycznego nakrywania stołów.
 • Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
 • Wymiana doświadczeń między uczniami.
 • Wspieranie rozwoju osobowości uczniów w zakresie kompetencji społecznych i możliwości osobowych.
 • Kształcenie umiejętności zawodowych na odległość z uwzględnieniem twórczych inspiracji własnych uczniów ;
 • Tworzenie sytuacji do prezentacji przez uczniów umiejętności zawodowych.

Organizator konkursu: Szkolne Koło Gastronomiczne „Magia Kuchni”

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem;
 2. Konkurs odbywa się w formie zdalnej na platformie Teams poprzez założony zespół konkursowy;
 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 • „Baby i mazurki wielkanocne”
 • „Wielkanocna dekoracja stołu”
 1. Uczniowie przesyłają prace do dnia 31.03.2020 do godz. 20.00
 2. W ramach kategorii „Baby i mazurki wielkanocne” uczniowie wykonują dowolny rodzaj ciasta wielkanocnego.
 3. W ramach kategorii „Wielkanocna dekoracja stołu” uczniowie przygotowują dekorację stołu z uwzględnieniem nakrycia dla dwóch osób.

Dekoracja stołu powinna swoim charakterem nawiązywać do świat wielkanocnych.

 1. Koszty wykonania potrawy oraz użytych do dekoracji stołu elementów pokrywają uczniowie.
 2. Za udział w konkursie każdy uczeń otrzymuje ocenę celującą /cząstkową/ z technologii gastronomicznej i procesów technologicznych.
 3. Do pracy należy dołączyć zgodę na jej wykorzystanie w mediach – załącznik nr 1
 4. Nieprzesłanie wypełnionej zgody skutkuje dyskwalifikacją uczestnika Konkursu Oceny i wyboru zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury Konkursu.

11. Ocenie będą podlegać:

– zgodność z celem konkursu,

– kreatywność i estetyka,

-wkład własnej pracy w wykonanie elementów dekoracyjnych

12. Dopuszcza się przygotowanie prac konkursowych w pracowni szkolnej podczas zajęć lekcyjnych.

 1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje Jury Konkursu.
 2. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 3. Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator

Serdecznie zapraszamy do kreatywnego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *