Dnia 10.11.2015 odbyła się niecodzienna uroczystość. Tematem spotkania były refleksje na temat stosunku współczesnego pokolenia do wydarzeń i ludzi z przeszłości.  W dobie internacjonalizmów, kosmopolityzmów, integracji, międzynarodówek i różnego typu wspólnot państwowych mówienie o tradycji  narodowej,  lokalnej i patriotyzmie nieraz wydaje się być anachronizmem i może narazić na śmieszność.

Okolice 11 listopada skłaniają jednak do refleksji nad tymi zagadnieniami.

Podczas uroczystości, uczestnicy wysłuchali bogatego programu artystycznego. W wykonaniu młodzieży z ZSP w Sadownem usłyszeli piękną deklamację wierszy Barańczaka, Kofty, Hereberta, Broniewskiego. Mieli również okazję obejrzeć wiązankę narodowych i regionalnych tańców. Całość wzbogaciły dziewczęta śpiewające o patriotyzmie, miłości, honorze i wolności. Na zakończenie prowadzący zaapelowali o podjęcie wobec wolnej Polski rachunku sumienia i rozliczenie samych siebie z codziennych zdrad, kłamstwa, z wieloznaczności słów, manipulacji myślami i prawdą, szukania doraźnych korzyści i gonienia za karierą, z tchórzostwa, bezmyślnego naśladowania mód,  z braku patriotyzmu, pamięci i wdzięczności…

 Program opracowany został przez młodzież 1 i 2 klasy LO oraz technikum gastronomicznego, pod kierunkiem Mirosławy i Marka Reników oraz Kamila Kiełka. Występom młodych artystów towarzyszyła wystawa poświęcona znanym i nieznanym bohaterom Sadownego opracowana przez Stowarzyszenie Działam. Przygotowany spektakl był również imprezą zapowiadającą i promującą publikację materiałów z sesji popularno-naukowej w związku z 500 -leciem Sadownego.  Publikacja jest realizowana staraniem Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Działam i współfinansowana przez Powiat Węgrowski, Gminę Sadowne oraz w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności , który jest realizowany przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce i LGD Równiny Wołomińskiej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *