REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BARMAŃSKIEGO

pn „ BARMAN – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

 

Opis imprezy:

 

Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla w Legionowie wraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem organizują w dniu 1 czerwca 2016 roku konkurs barmański skierowany do  uczniów i kadry pedagogicznej szkół ponadpodstawowych o profilu hotelarsko- gastronomicznym. Konkurs o randze ogólnopolskiej w kategorii Soft drink – drink bezalkoholowy przygotowywany w blenderze ma charakter szkoleniowo-integracyjny w formule otwartej.

 


Z przyczyn organizacyjnych musimy ograniczyć liczbę uczestników zatem decydujące znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń .
Formularze zgłoszeniowe dołączone są do regulaminu konkursu. Zgłoszenia
drogą mailową będą przyjmowane do 25 maja 2016 r.

Każda szkoła ma prawo zgłoszenia dwuosobowej drużyny (jeden z uczestników wykonuje soft drink ; drugi uczestnik elementy dekoracyjne ) reprezentującej szkołę wraz z nauczycielem (opiekunem).

Istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania w internacie szkolnym wraz z wyżywieniem.
W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości uczestników konkursu Organizatorzy stworzą możliwość uczestnictwa większej ilości drużyn reprezentujących jedną szkołę. Dodatkowy formularz zgłoszeniowy zostanie dosłany wszystkim szkołom deklarującym udział
w konkursie w dniu 25 maja 2016 r.

Ogólnopolski Konkurs Barmański jest odpowiedzią na szerokie zainteresowanie szkół hotelarsko-gastronomicznych, konfrontacją doświadczeń i umiejętności uczniów, którzy
w przyszłości wiążą swoje plany zawodowe z wykonywaniem pracy profesjonalnego barmana na najwyższym światowym poziomie.

Udział Centrum Szkolenia Barmanów Jerzego Czapli daje gwarancję niezależnej profesjonalnej oceny umiejętności zawodowych. Rangę konkursu podkreśli obecność mediów.


Cele konkursu:

 

 • Integracja uczniów szkół o profilu gastronomicznym i hotelarskim;

 • Szerzenie i propagowanie właściwej sylwetki barmana;

 • Kształtowanie prawidłowych technik mieszania napojów;

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu miksologii napojów bezalkoholowych;

 • Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli ze środowiskiem barmańskim;

 • Podnoszenie kwalifikacji w zawodzie Barman;

 • Szerzenie kultury picia drinków bezalkoholowych;

 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa o konieczności kształcenia uczniów w obsłudze gości w zawodzie Barman.

Przewidywany harmonogram konkursu wygląda następująco:

 

Dzień 31. 05. 2016r.

Możliwość przyjazdu drużyn korzystających z zakwaterowania (zapewniamy bezpłatny nocleg, kolacje i śniadanie).

 

Dzień 01.06.2016 

 • do godziny 8.30 przyjazd uczestników;

 • 9:00  BRIEFING – rejestracja i odprawa uczestników konkursu  (weryfikacja receptur, losowanie numerów startowych );

 • 9:30 oficjalne rozpoczęcie konkursu  ( przywitanie przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości );

 • 10: 00 rozpoczęcie rywalizacji;

 • około 13: 00 zakończenie rywalizacji;

 • 13:00 – 14.00 obiad;

 • 15.00 ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu;

 • 16.00 – 18.00    spotkanie integracyjne;


REGULAMIN KONKURSU:

 

 • Konkurs zostanie przeprowadzony według regulaminu IBA ( ocena techniczna + ocena degustacyjna);

 • Każdy uczestnik występuje w stroju barmańskim;

 • Kategoria : Soft drink– drink bezalkoholowy; 

 • Obowiązują receptury nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprezentowane na poprzednich konkursach krajowych oraz zagranicznych;

 • Jeden z uczestników wykonuje napój mieszany zgodnie z recepturą w ilości 4porcji ; drugi uczestnik wykonuje elementy dekoracyjne;

 • W recepturze dozwolone jest użycie max. 5 składników ( dekoracja dotykająca powierzchni napoju traktowana jest jako składnik );

 • Czas przygotowania napoju mieszanego i dekoracji wynosi 7 minut;

 • Czas przygotowania stanowiska pracy wynosi 5 minuty;

 • Technika wykonania – blenderowanie; (blendery będą zapewnione przez organizatora);

 • Organizator nie zapewnia szkła do prezentacji napoju; (Szkło uczestnik zapewnia sam);

 • Uczestnicy konkursu, podczas sporządzania napoju mieszanego, muszą posługiwać się miarami barowymi.

 • Każdy uczestnik konkursu powinien umieć posługiwać się sprzętem barmańskim,

 • Każdy uczestnik konkursu może używać własnych owoców do dekoracji;

 • Zapewniamy dwa Bendery Waring ExTreme i podstawowy sprzęt barmański w tym:

nóż barmański, deska, jagerr 30/50, sitko barowe, łyżeczka barowa, miarowe łyżeczki barmańskie, twistery, serwetki cocktailowe (obowiązkowo używane do podania drinka).

 

Pytania dotyczące regulaminu konkursu prosimy kierować na e-mail: lo-sadow@pnet.pl 

 

 

PORTFOLIO PRODUKTÓW ( zabezpiecza Organizator )

 

SYROPY Victoria Cymes w pełnym asortymencie

 

NAPOJE/SOKI, WODA

 1. Sok pomarańczowy

 2. Sok jabłkowy

 3. Sok grapefruitowy

 4. Sok z czarnej porzeczki

 5. Sok bananowy ( żółty)

 6. Sok ananasowy

 7. Woda gazowana i niegazowana

OWOCE/ZIOŁA

  1. Pomarańcze

  2. Cytryny

  3. Limonki

  4. Banany

  5. Jabłka

  6. Ananas

  7. Melon

  8. Natka pietruszki

  9. Bazylia

  10. Mięta świeża

 

NAGRODY

 

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe;

 • Uczestnicy konkursu, którzy zajmą w kolejności od 1-3 miejsca otrzymają dodatkowo  nagrody ufundowane przez organizatora konkursu oraz sponsorów;

 • Oficjalne wyniki konkursu ogłoszone zostaną przez Komisję Jurorów i będą miały charakter ostateczny.

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONKURSIE BARMANÓW

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………

deklaruję udział w KONKURSIE BARMAŃSKIM pn. Barman zawód z przyszłością”.

 

 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w konkursie Barman zawód
  z przyszłością”,
  zobowiązuję się do uczestnictwa.

Oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w konkursie.

 1. Wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku.

 2. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji konkursu oraz po jego zakończeniu.

  

……………………… …………………………………………..

(Miejscowość i Data) (Czytelny podpis uczestnika konkursu)

 

 

……………………………………………

(Czytelny podpis nauczyciela prowadzącego)

 

 

Konkurs „Barman Zawód z Przyszłością”

 

 

………………………………………………………………………………………………….

(imiona i nazwiska uczestników)

 

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa placówki zgłaszającej uczestników)

 

………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko opiekuna)

 

Receptura konkursowego napoju mieszanego – Kategoria soft drink

 

l. p.

Składniki formuły

Ilość

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

l. p.

Czynność

Opis

1

Technika miksowania

 

2

Naczynie

 

3

Dekoracja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *