Regulamin „Szczęśliwego numerka”

§1.

Szczęśliwy numerek prowadzony jest przez Samorząd Uczniowski i dotyczy uczniów całej szkoły.

§ 2.

Przedstawiciel Samorządu codziennie wieczorem losuje jedną liczbę spośród liczb od 1 do 37, która oznacza numer z dziennika osoby „chronionej” przez szczęśliwy numerek dnia następnego.

§ 3.

Szczęśliwy numerek „chroni” ucznia przed :

– odpowiedzią ustną

– pisaniem niezapowiedzianych kartkówek, testów, itp.

§ 4.

Jeżeli uczeń chce, to może skorzystać z prawa odpowiedzi, pisania kartkówki, pomimo posiadania, tego dnia szczęśliwego numerka.

§ 5.

Szczęśliwy numerek, po wylosowaniu zamieszczany jest na stronie internetowej szkoły oraz dnia następnego rano na tablicy ogłoszeń w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *