12 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matematyki, a już 14 marca, w nadchodzącą niedzielę Dzień Liczby Pi, z tego powodu ogłaszamy WEEKEND Z MATEMATYKĄ. Zapraszamy do świętowania razem z nami.

Międzynarodowy Dzień Matematyki

Międzynarodowy Dzień Matematyki ma na celu podkreślenie roli nauk matematycznych we współczesnym świecie. Obchody Dnia mają także stanowić zachętę do czerpania radości z matematyki oraz do podejmowania przez młodych ludzi dziesiątków wyzwań, jakie oferują organizowane na całym świecie wydarzenia, konkursy, zawody z okazji Dnia.

Większa świadomość potencjału i możliwości nauk matematycznych ma ogromne znaczenie dla przeciwstawiania się wciąż nowym wyzwaniom pojawiającym się w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne, energetyka oraz generalnie zrównoważony rozwój, nie mówiąc o jakości życia, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

UNESCO od dawna aktywnie działa na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji, w tym nauk matematycznych oraz badań w krajach rozwijających się, przede wszystkim poprzez programy edukacyjne, ale także poprzez działalność regionalnych centrów matematycznych, na przykład w Hanoi(Wietnam) i Akrze(Ghana) oraz katedr UNESCO w Beninie (Nigeria) i Palestynie. Specjalne programy służące rozwojowi nauk matematycznych w Azji, Afryce i obu Amerykach są przedmiotem działalności Międzynarodowego Centrum Matematyki Czystej i Stosowanej w Nicei (Francja).

Matematyka jest wszędzie w nauce i technologii:

 • Skuteczność wyszukiwarek internetowych wynika z zastosowania w nich doskonałych algorytmów matematycznych.
 • Kryptografia zapewniająca bezpieczną komunikację opiera się na teorii liczb.
 • Urządzenia do obrazowania medycznego, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny (MRI) pobierają dane liczbowe, które specjalny algorytm matematyczny przetwarza na obraz.
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe gruntownie zmieniają świat, czego przykładem są choćby technika rozpoznawania obrazów i zapisu cyfrowego, automatyczne translatory, autonomiczne samochody sterowane przez komputer
 • Rozszyfrowanie ludzkiego genomu to wspólny triumf matematyki, statystyki i informatyki
 • Matematyka została wykorzystana do stworzenia pierwszego zdjęcia czarnej dziury.

Matematyka jest wszędzie w organizacji naszych społeczeństw:

 • Matematyka służy do optymalizacji sieci transportowych i komunikacyjnych.
 • Matematyka pomaga zrozumieć i kontrolować rozprzestrzenianie się epidemii.
 • Statystyka i optymalizacja matematyczna wykorzystywane są do efektywnego planowania i zarządzania systemami opieki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej.
 • Matematyka pomaga zaprojektować systemy wyborcze lepiej dostosowane do społecznych oczekiwań.
 • Matematyka pomaga zrozumieć ryzyko związane z zagrożeniami naturalnymi, takimi jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany i przygotować się na nie zawczasu, zmniejszając w ten sposób ryzyko katastrof.

Matematyka jest niezbędna do osiągnięcia Celów Agendy dla Zrównoważonego Rozwoju 2030:

 • Matematyka jest narzędziem rozwoju. Jak powiedział Nelson Mandela w czerwcu 1990 r. „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć do zmiany świata”. Matematyka jest istotną częścią edukacji, która daje ludziom siłę i otwiera nowe możliwości pracy.
 • Matematyka służy do przewidywania globalnych zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla różnorodności biologicznej.
 • Techniki optymalizacji i analizy danych są potrzebne w dążeniu do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.
 • Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do wydobywania danych ze zdjęć satelitarnych i rysowania na tej podstawie map obszarów miejskich, przemysłowych, rolniczych i leśnych, tam gdzie nie ma możliwości uzyskania danych tradycyjnymi metodami.
 • Edukacja matematyczna stwarza dziewczętom i kobietom szansę na lepszą przyszłość.
 • Umiejętność liczenia i przyswajania wiedzy naukowej pomagają każdemu obywatelowi naszej Planety lepiej zrozumieć wyzwania przed którymi ona stoi.

Matematyka jest wszędzie, czymkolwiek się zajmujesz:

 • Matematyka stanowi inspirację dla artystów i muzyków: symetrie perspektywiczne, nachylenia, fraktale, krzywe geometryczne, powierzchnie i kształty; wzory, skale i dźwięki w muzyce.
 • Matematyka jest pomocna w grach strategicznych, począwszy od tryktraka czy szachów, a skończywszy na kostce Rubika czy grze Oware.
 • Matematyka jest niezbędna przy budżetowaniu.
 • W powszechnym użyciu są pojęcia matematyczne, takie jak konstruktor, rolnik, sprzedawca, rzemieślnik, sportowiec itp.
 • Na matematyce oparta jest technika geolokalizacji, zarówno astronawigacja, jak i współczesny GPS.
 • Matematyka stanowi podstawę oprogramowania naszych smartfonów.
 • Matematyka wykorzystywana jest przy tworzeniu filmów animowanych.
 • Czy chcesz kiedyś odwiedzić Marsa? Nie będzie to możliwe bez udziału matematyki.

żródło: Polski Komitet ds. UNESCO

Zapraszamy do wspólnej zabawy

W ramach weekendu z matematyką, zapraszamy wszystkich miłośników matematyki i nie tylko, do pokoju zagadek, przygotowanego przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Przenieś się w świat tajemnic. Wciel się w detektywa i rozwiąż skrywaną tajemnicę. Powodzenia!!!

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 1. Celem Konkursu jest:
  – krzewienie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat,
  – łączenie zainteresowań matematycznych i artystycznych,
  – zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki,
  – rozwijanie kreatywności uczestników konkursu,
  – poszukiwanie młodych talentów,
  – kształtowanie kompetencji kluczowych takich, jak: matematyczne i naukowo – techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna.
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.
 1. Każdy uczestnik dostarcza maksymalnie dwa zdjęcia, jednak nagroda zostanie przydzielona tylko za jedno – najlepsze.
 1. Fotografie mają dotyczyć liczby Pi. Można przedstawić je również w sposób dowcipny, na wesoło.
 1. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony np. z podręcznika matematyki.
 1. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.
 1. Zgłoszenie do konkursu następuje przez przesłanie pracy na adres e-mail: su.zsp.sadowne@gmail.com
 1. Za datę zgłoszenia plakatu do konkursu uznaje się datę doręczenia projektów w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
 1. Wysyłany plik należy odpowiednio nazwać: nazwisko_imię.jpg na przykład: kowalski_jan.jpg

10. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów.

11. Konkurs rozpocznie się 14.03.2021 w Dzień Liczby PI
12. Prace przyjmowane będą w formie elektronicznej na podany w regulaminie adres e-mail do 28.03.2021 do godziny 23.59

13. Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby rozpoznawalne, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii.

14. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Ogłoszenie wyników Konkursu:

 • wyniki zostaną ogłoszone na stronie naszej szkoły.

16. Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem,
 • umiejętności warsztatowe,
 • oryginalność potraktowania tematu,
 • walory estetyczne,

17. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów regulaminu.