Już po raz 17 Perspektywy ogłosiły                          

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

Perspektywy 2015

Liceum im. Władysława Orkana w Sadownem

znalazło się na 127 miejscu w Rankingu Liceów Województwa Mazowieckiego.

Z Powiatu Węgrowskiego w zestawieniu najlepszych liceów ogólnokształcących Województwa Mazowieckiego znalazły się dwie szkoły: nasze liceum oraz na miejscu 93, Liceum im A.Mickiewicza w Węgrowie.

Pozostałe powiatowe licea nie zmieściły się wśród publikowanych 200 najlepszych.

Ogółem wszystkich liceów w Województwie Mazowieckim jest ok. 860.

Za najlepsze w Polsce Perspektywy uznały

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. 

Publikowany ranking jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jego adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję wyboru szkoły.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ranking Perspektyw jest najbardziej znanym zestawieniem szkół.

Więcej informacji na ten temat na stronie  www.perspektywy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *