Lista Rankingowa Stypendystów zatwierdzona!

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Rankingową Listę Stypendystów w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Na liście tej znalazło się czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem! Oto oni:

– Emilia Matusik – uczennica klasy III T – w rankingu stypendystów na bardzo wysokim bo 48 miejscu, ponadto jest także stypendystką Prezesa Rady Ministrów w bieżącym roku szkolnym, w rankingu znalazły się również:

– Katarzyna Wyszyńska – IIIT

– Olga Szumińska – IIIT

– Weronika Karczmarczyk – III T

O stypendium walczyło około 1000 uczniów mazowieckich szkół. Zostało przyznanych 518 stypendiów w wysokości około 5 tys. PLN.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że w gronie najlepszych są uczniowie naszej szkoły. Gratulujemy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *