15 października 2021 roku Delegatura w Siedlcach zorganizowała uroczyste obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej podczas których nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia i nagrody za pracę z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie odbyło się w auli Szkoły Muzycznej w Siedlcach, a prowadzącymi byli pracownicy Delegatury w Siedlcach.
Na początek głos zabrał wojewoda mazowiecki, potem życzenia i podziękowania do zebranych skierował Kierownik Delegatury – Pan Adam Skup. Wśród odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej ( za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania ) znaleźli się nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem : P. B. Bodzon i P. P. Styś. Imprezę uświetnili swoim występem uczniowie Szkoły Muzycznej w Siedlcach. Odznaczonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *