W czwartek, 17 marca 2022 r. – dokładnie w 84 rocznicę urodzin i 3 rocznicę śmierci Profesora Edwarda Hermana w naszej szkole miała miejsce uroczystość nadania imienia Profesora sali polonistycznej. To właśnie w niej spędził większość swojego życia i to właśnie w tej klasie rodziły się inspiracje dla wielu pokoleń uczniów.

 Uroczystość ta została połączona z przyznaniem i wręczeniem pierwszego „Stypendium Imienia Edwarda Hermana” uczennicy kl. III LOG Weronice Małetce. Po wprowadzeniu do sali gimnastycznej sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, dyrektor szkoły p. Sławomir Ryszawa przywitał gości, absolwentów, nauczycieli i uczniów, którzy przybyli celebrować ten wyjątkowy dzień. Opowiedział nam o osobie Profesora Hermana, o powstaniu i realizacji Stypendium.

Po oficjalnej części sztandar został wyprowadzony i uczniowie naszej szkoły przedstawili część artystyczną. Hanna Ciulak recytowała wiersz Czesława Miłosza „Moja wierna mowo”, następnie Marta Szymanik zaśpiewała piosenkę pod tytułem „Wędrówką życie jest człowieka”, Weronika Podgórska i Marta Szymanik recytowały wiersz Andrzeja Waligórskiego „List w sprawie polonistów”, Michał Szymaniak wiersz Juliusza Słowackiego „Testament mój”, a Agnieszka Renik deklamowała utwór „Mojemu poloniście”.

Po części artystycznej uczestnicy wspominali i opowiadali anegdoty o Profesorze Hermanie. Na początku przemówił Dyrektor Sławomir Ryszawa, kolejno: córka Profesora Joanna Mleczko-Herman, Ks. Kan. Stanisław Wojciechowski, Stanisław Stefanowicz, prof. Wanda Decyk-Zięba, Maria Nowakowska, wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran, Zdzisław Niegowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku Renata Zapaśnik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korytnicy Jolanta Litka, Mieczysław Dębkowski, Krzysztof Kądziela oraz Beata Bodzon.

Kolejna część spotkania odbyła się na pierwszym piętrze, przy sali polonistycznej, w której Profesor Herman uczył. Córka wraz ze swoim wnuczkiem odsłonili portret swojego taty, a następnie ksiądz Proboszcz Antoni Kunicki odmówił modlitwę za duszę Profesora i udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Tekst: Weronika Podgórska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *