Szalom – pokój wam!

3 marca klasy 3LOP i 2LOP odwiedziły Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Poznaliśmy historię Żydów na przestrzeni wieków. Przewodnicy w ciekawy sposób opowiadali o ich tradycjach, kulturze i zwyczajach. Podczas zwiedzania mogliśmy zobaczyć 8 różnych galerii, które pozwoliły krok po kroku poznać tę historię bliżej:

I. „Las”Dowiedzieliśmy się, że 1000 lat historii Żydów polskich rozpoczęło się od słowa „Polin”, co w języku hebrajskim oznacza „tutaj odpoczniesz”. To słowo oznacza także Polskę.

II. Pierwsze spotkania (960–1500)Pierwsze, niewielkie wspólnoty żydowskie istniały w Polsce już w XII wieku. Powiększyły się, przyjmując wypędzonych Żydów z całej Europy: Niemiec, Francji Węgier, Austrii, Hiszpanii i Portugalii. W 1334 Kazimierz Wielki wyłączył Żydów spod jurysdykcji prawa niemieckiego i od tego czasu Królestwo Polskie chroniło ich bezpieczeństwo i interesy.

III. Paradisus Iudaeorum (1569–1648)Zobaczyliśmy interaktywny model ówczesnej stolicy – Krakowa – wraz z sąsiednim Kazimierzem. Dowiedzieliśmy się, czy pochodzimy z jednej z 1100 miejscowości, w których wtedy mieszkali Żydzi.

IV. Miasteczko (1648–1772)Dowiedzieliśmy się, jak wyglądało życie codzienne w sztetlu – małym skupisku miejskim zachowującym tradycyjną obyczajowość żydowską. Odwiedziliśmy gwarny rynek i karczmę. Weszliśmy do domu żydowskiego, w którym główną rolę pełniła kobieta. W kościele poznaliśmy historię relacji chrześcijańsko-żydowskich.

V. Wyzwania nowoczesności (1772–1914)Na dworcu kolejowym poznaliśmy historię masowych migracji, a także wkład Żydów w budowę sieci kolejowej i trasy przejazdów chasydów.

VI. Na żydowskiej ulicy (1918–1939)W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Żydzi stali się pełnoprawnymi obywatelami, ale jednocześnie pozostawali mniejszością, nierzadko dyskryminowaną.Weszliśmy do jednej z bram, by odwiedzić przedwojenne kino i kawiarnię, w której bywali znani artyści.VII. Zagłada (1939–1945)Poznaliśmy fragmenty archiwum Ringelbluma – świadectwa życia i śmierci ludzi, którzy doświadczyli okrucieństwa zagłady w tym miejscu.

VII. Powojnie (1944 do dziś)W wyniku kolejnych fal emigracji społeczność żydowska zmniejszała się aż do momentu, gdy wydawało się, że nie ma szans na jej odrodzenie. Po 1989 r. nastąpiła odnowa życia żydowskiego w Polsce. Częścią tej historii jest Muzeum POLIN.

Po ciekawej lekcji historii i w ramach relaksu uczestnicy wycieczki pojechali do kina na bajkę „Sing2”. Obowiązkowo w programie wycieczki Mcdonald’s.

Tekst: Weronika Podgórska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *