Jako laureatka Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, w  dniach 11-15 listopada miałam okazję uczestniczyć w prestiżowym wyjeździe. Na zaproszenie europosła Zbigniewa Kuźmiuka pojechałam zwiedzać malownicze zakątki Belgii.

Program wyjazdu był niezwykle napięty. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Brukseli, w której zobaczyliśmy monumentalny Łuk Triumfalny, zachwycające różnego rodzaju bronią Muzeum Militarystyki oraz wystawy poświęcone belgijskim bohaterom. Pani przewodnik opowiedziała nam o wystawie ,,Belgijskie-Pologne” poświęconej Polakom, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości Belgii. Z muzeum pojechaliśmy pod Atomium- powiększony 165 miliardów razy model kryształu żelaza. Oprócz wspomnianych przeze mnie miejsc dane nam było zwiedzić także średniowieczną Brugię, którą Belgowie nazywają Małą Wenecją. Jest to jedno z najpiękniejszych miast, jakie widziałam! Kulminacyjnym punktem wycieczki była wizyta w Parlamencie Europejskim, gdzie wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji o UE, a także spotkaliśmy się z europosłem Zbigniewem Kuźmiukiem. Niestety czas płynął nieubłaganie i wyjazd musiał się skończyć, ale pozostały wspaniałe wspomnienia i nowe znajomości.

                                                                                            Gabriela Renik

Gabriela Renik – laureatka konkursu „Wiedzy o Unii Europejskiej”. Konkurs miał zasięg wojewódzki, patronat nad współzawodnictwem szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Mazowieckiego objął europoseł Zbigniew Kuźmiuk, opiekunem przygotowującym uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do konkursu był Marek Renik. Konkurs odbył się na początku września 2016,  nagrodą dla zwycięzców z mazowieckich szkół była tygodniowa wycieczka do Brukseli, która rozpoczęła się 11 listopada 2016 roku. Konkurs miał na celu rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania problematyką europejską, utrwalenie wiedzy o krajach należących do UE, rozwijanie wiedzy na temat miejsca i roli Polski we Wspólnocie jak również poznawanie sposobów funkcjonowania organów UE. Uczniowie biorący udział w konkursie musieli się zmierzyć się z niezwykle obszernym materiałem dotyczącym m.in. historii powstania Wspólnoty, instytucji unijnych, praw, zasad, swobód i charakteru funkcjonowania UE. Rozbudowany zakres materiału znacząco wykraczał poza podstawę programową.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *