W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pedagog szkolny p.Marta Osman pełni dyżur telefoniczny dla uczniów i rodziców  codziennie w godz 13:00 – 17:00. Interesanci będą przyjmowani jedynie w sprawach ważnych i niecierpiących zwłoki po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.Uczniowie uczestniczący w  zajęciach  z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rewalidacja, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia socjoterapeutyczne) otrzymają wiadomość na e-dzienniku z materiałem do realizacji w domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *