Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej polonistki, koleżanki, wychowawcy, długoletniego nauczyciela naszej szkoły.

Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem