Czas start na nowy projekt! „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, realizowanego przez Powiat Węgrowski… W ramach tego projektu utworzyliśmy w naszej szkole PIK Punkt Informacji I Kariery w celu przygotowania naszych uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także nabycie kompetencji w poruszaniu się na rynku pracy. My już działamy

STAŻE ZAWODOWE W RAMCH PROJEKTU „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W POWIECIE WĘGROWSKIM”

W czasie letnich wakacji w ramach realizowanego projektu dziesięcioro uczniów technikum uczestniczyło w stażach zawodowych. Podstawowym celem staży zawodowych było nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez uczniów w toku zajęć dydaktycznych w szkole. Realizacja stażu stworzyła możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów a także uzyskania umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i ukształtowania postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników. Staże zawodowe dały również uczestnikom możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników, co może w przyszłości ułatwić znalezienie satysfakcjonującej go pracy.
To działanie przyczyniło się także do rozwoju i pogłębienia współpracy z pracodawcami z najbliższej okolicy:
JuMa Kinga Kędziora, „Grill Bar” P.T.H.U „DAR-BUS” Dariusz Denis, Pizzeria Restauracja B.J. Mioduszewscy, „Brokowianka” P.U.H „AL.-AN” Stacja Paliw Wrochna Sp.j, MADZIOR Magdalena Wiązanka, „SHIMA SUSHI” – gdzie uczniowie realizowali staże.

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu i liczymy na dalszą owocną współpracę!


SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU „NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE WĘGROWSKIM”


Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ten rok szkolny rozpoczął się bardzo pracowicie. W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie węgrowskim” zawodowcy uczestniczą w certyfikowanym szkoleniu „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” prowadzonym przez trenera Łukasza Nowotczyńskiego z Akademii Profesji.

Do obejrzenia fotorelacji zapraszamy na naszego Facebooka:
https://tiny.pl/c5kv2
https://tiny.pl/c5kvz