mgr Sławomir Ryszawa – dyrektor ZSP w Sadownem, nauczyciel matematyki.

mgr Kamil Kiełek – społeczny wicedyrektor, nauczyciel matematyki, fizyki, zajęcia muzyczne, administrator strony internetowej.

mgr Elżbieta Dernałowicz – nauczyciel matematyki i informatyki, administrator strony internetowej.

mgr Beata Bodzon- nauczyciel języka polskiego, zajęcia teatralne.

mgr Urszula Subda- nauczyciel języka polskiego, koło dziennikarskie

mgr Hanna Łojek – nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektów Comenius i Erasmus +

mgr Paweł Styś – nauczyciel języka angielskiego, klub rowerowy

mgr Mariusz Wójcik – nauczyciel języka rosyjskiego, opiekun szkolnego koła wolontariatu Caritas

mgr Maria Bronisz – nauczyciel historii

dr Janusz Sternicki – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Ireneusz Zyśk – nauczyciel geografii, wychowania fizycznego

mgr Grażyna Gąsiorek – nauczyciel biologii, biznesu i zarządzania, wychowania do życia w rodzinie

mgr Sylwia Rosińska – nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych.

mgr inż. Maria Dobies – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Magdalena Figoń – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Elżbieta Rukat – nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Mirosława Renik – bibliotekarz, nauczyciel przedmiotów zawodowych, plastyki, wiedzy o kulturze, zajęcia taneczne.

mgr Wojciech Łopaciński – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marcin Osman – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

ks. mgr Krzysztof Rzepczyński- katecheta

mgr Marta Osman – pedagog szkolny, animator kultury, opiekun szkolnego koła wolontariatu Caritas