W postepowaniu rekrutacyjnym, brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów edukacyjnych:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język angielski,
  • wiedza o społeczeństwie.

Jak wziąć udział w procesie rekrutacji do naszej szkoły? To bardzo proste! Masz kilka możliwości:

Sposób pierwszy- rejestracja on- line. Wejdź do aplikacji, wpisz swoje dane, prześlij wypełniony formularz w formie cyfrowej. Ważne !!!! Aby móc wysłać formularz drogą elektroniczną, przez system zdalnej rekrutacji, twoi rodzice muszą potwierdzić umieszczone w nim dane, za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wybierając tę opcję zostaniesz automatycznie wpisany do systemu elektronicznej rekrutacji oraz otrzymasz login i hasło do konta w systemie*.

* Każdy chętny starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat Węgrowski musi posiadać konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

kliknij aby wejść do aplikacji

film instruktażowy jak poprawnie dokonać rejestracji w systemie

Sposób drugi rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wejdź do aplikacji, wpisz swoje dane, wydrukuj wygenerowany przez program dokument. Podpisany przez rodziców formularz dostarcz do sekretariatu szkoły. Wybierając tę opcję zostaniesz automatycznie wpisany do systemu elektronicznej rekrutacji oraz otrzymasz login i hasło do konta w systemie*.

* Każdy chętny starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat Węgrowski musi posiadać konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

kliknij aby wejść do aplikacji

film instruktażowy jak poprawnie dokonać rejestracji w systemie

Sposób trzeci rejestracja w sposób tradycyjny. Pobierz umieszczony poniżej formularz, wydrukuj i wpisz swoje dane. Podpisane przez rodziców podanie dostarcz do sekretariatu szkoły. Wybierając tę opcję, pracownik szkolnego punktu rekrutacji wprowadzi twoje dane do systemu elektronicznej rekrutacji oraz wygeneruje login i hasło twojego konta w systemie*.

* Każdy chętny starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez powiat Węgrowski musi posiadać konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

Pobierz podanie do wybranej przez Ciebie szkoły

– Liceum Ogólnokształcące

potrzebne dokumenty:

– Technikum o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych

potrzebne dokumenty:

– Szkoła Branżowa I stopnia

potrzebne dokumenty:

– Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

4 semestry (od klasy 2 po zasadniczej szkole zawodowej),

potrzebne dokumenty:

podanie o przyjęcie do szkoły