Regulamin konkursu plastyczno-językowego na logo projektu

Gates and Keys – Bramy i klucze

 

§ 1 Przedmiot konkursu

 

1.      Przedmiotem konkursu jest opracowanie logo projektu Erasmus+
Gates and Keys.

2.      Prace konkursowe powinny uwzględniać tematykę projektu (informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej szkoły) .

3.      Logo będzie miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu Erasmus+ Gates and Keys w dokumentacji związanej z projektem, promocyjnych materiałach, stronach internetowych oraz w innych typach materiałów multimedialnych związanych z projektem.

 

§ 2 Cele konkursu

1.  Pogłębienie wiedzy młodzieży na temat symboli krajów partnerskich projektu

2.  Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym

3.  Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych

 

 

§ 3 Zasady konkursu

 

1)      Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

2)      Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne stworzenie logo projektu techniką komputerową.

3)      Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: Praca powinna być wykonana na formacie A4, w dowolnym programie graficznym, zapisana na płycie CD lub pendrive w formacie JPG.

4)      Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w wersji elektronicznej w sekretariacie do dnia 30 listopada 2015 r.

5)      Logo powinno być łatwe do odtworzenia za pomocą różnych mediów/ nośników (od koszulki T-shirt do strony internetowej).

6)      Logo powinno być możliwe do zastosowania we wszystkich krajach partnerskich.

7)      Logo nie może być obraźliwe.

8)      W wyniku konkursu zostaną wyłonione 3 najlepsze propozycje. Oceny dokona Grono Pedagogiczne i przedstawiciele Samorządu Szkolnego.

9)      Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac:

a)      spełnienie wymogów określonych regulaminem

b)      zgodność z tematem

c)      kreatywność, oryginalność

d)     estetyka

e)      walory użytkowe projektu

f)       poprawność językowa hasła

g)      stopień trudności techniki,

h)      pomysłowość i oryginalność formy

i)        staranność wykonania

j)        ogólne wrażenie artystyczne

 

10)  Autor zwycięskiego logo otrzyma nagrodę rzeczową. Ponadto trzy zwycięskie prace wezmą udział w międzynarodowym głosowaniu partnerów projektu.

 

11)  Ostateczny wybór zwycięskiego logo projektu nastąpi podczas pierwszej wizyty we Turcji w styczniu 2016 r.

 

12)  Logo stanie się własnością organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.

 

13)  Prace, które nie spełniają wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.

 

14)  Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

15)  Wyniki konkursu wraz ze zwycięską pracą zostaną ogłoszone na stronie szkoły.

 

ZAPRASZAMY !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *