W dniu 18 września 2014 roku po raz pierwszy naszą społeczność gminną i parafię odwiedzi Pasterz Diecezji Drohiczyńskiej bp Tadeusz Pikus. Okazją do tej wizyty są obchody 500 – lecia Sadownego.

Obchody rozpoczną się o 9.00 od uroczystej Rady Gminy w Gimnazjum, następnie o 11.00 odprawiona zostanie Msza św. w Kościele Parafialnym w intencji zmarłych i żyjących mieszkańców naszej „małej ojczyzny” oraz poświęcenie kamienia pamiątkowego na Skwerze Prymasa Wyszyńskiego. Kolejnym punktem będzie otwarta sesja popularno-naukowa w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem o godz.12.30. Będzie to wyjątkowa okazja do wysłuchania referatów o bardzo interesującej tematyce regionalnej. Zaproszeni prelegenci to znawcy historii i kultury regionu: ks. dr Zbigniew Sobolewski, ks. prof. Paweł Rytel – Andrianik, dr Rafał Dmowski, dr Piotr Kondraciuk , red. Bartosz Wieliński, ks. dr Zenon Czumaj. Goście przedstawią nieznane fakty w nowym ujęciu , nigdzie dotąd niepublikowane, dotyczące Sadownego i okolic. Prelekcję gości poprzedzi występ młodzieży z ZSP, która specjalnie  na tę okazję przygotowała baśń „O chłopcu, który szukał stracha”.

 Inicjatorem konferencji jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Działam.

Organizatorami uroczystości są:

  • Parafia św. Jana Chrzciciela w Sadownem,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,
  • Gmina Sadowne,
  • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Działam.  

Poniżej przedstawiamy sylwetki autorów referatów wygłoszonych podczas sesji popularno – naukowej:

Ks. dr Zbigniew Sobolewski pochodzi z parafii Sadowne, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach.  Jest doktorem teologii moralnej, absolwentem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Wykłada teologię moralną w WSD w Siedlcach oraz w Papieskim Wydziale Teologicznym. Jest założycielem i  długoletnim dyrektorem renomowanego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Katolickiego w Białej Podlaskiej. Od 2005r pełnił funkcję sekretarza  generalnego Caritas Polska.  Obecnie jest dyrektorem Dzieła Pomocy Ad Gentes (jedna z agend Komisji Episkopatu Polski d.s. Misji). Jest autorem kilkunastu książek.  Publikuje w „Różańcu”, „Naszym Dzienniku”, „Echu Katolickim”, „Sygnałach Troski”. (referat: „Błogosławiony ksiądz Edward Grzymała – Syn Ziemi sadoweńskiej”)

Ks. prof. Paweł Rytel – Andrianik pochodzi z Rytel Święckich, parafii Prostyń. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Studiował we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Ziemi Świętej. Od 2012 r. jest profesorem Pisma Świętego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i wykładowcą na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od 2013 r. jest też zastępcą redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela ds. Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu. Podczas swej edukacji studiował 16 języków obcych, którymi posługuje się w pracy duszpasterskiej i naukowej.
Jest  autorem publikacji na temat Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni, współautorem książki na temat Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, redaktorem kilku tomów zabranych, nauczania ks. bpa Antoniego Dydycza, a także współpracownikiem mediów katolickich takich jak : Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik  „ Niedziela”, „ Nasz Dziennik”, Katolicka Agencja Informacyjna, Radio Maryja, Telewizja Trwam i Radio Watykańskie oraz Wydawnictwo Sióstr Loretanek. (referat: ”Mieszkańcy Sadownego i okolic ratujący Żydów podczas II wojny światowej”)

Dr Rafał Dmowski jest adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zajmuje się historią Polski przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Południowego Podlasia. Jest autorem 3 książek oraz redaktorem bądź współredaktorem 11 prac zbiorowych a także autorem ponad 140 artykułów zamieszczanych na łamach czasopism naukowych oraz prac zbiorowych. Jego publikacje dotyczą przede wszystkim historii regionu, dziejów straży pożarnych, historii Kościoła oraz historii kolei. (referat: „Historiografia Sadownego”)

dr Piotr Kondraciuk  jest  historykiem sztuki, autorem wielu interesujących artykułów i publikacji. Prowadzi szeroką działalność popularyzatorską historii sztuki. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora  Muzeum Zamojskiego  w Lublinie. (referat: „Ród Zamojskich a Sadowne”)

Bartosz Wieliński wnuk Bolesława Szabelskiego, dziennikarz, pracuje w redakcji Gazety Wyborczej, był korespondentem w Berlinie, publikuje w Gazecie Wyborczej oraz jej dodatku „Ale historia”.

Ks. dr Zenon Czumaj – pochodzi z Ostrówka, jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Sadownem. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Obecnie jest Dyrektorem Muzeum i Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej. Jest również wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, znawcą historii Kościoła. Z zamiłowania regionalista i autor wielu publikacji, przyjaciel naszej szkoły. (referat: „Okoliczności powstania Sadownego”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *