Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów wybranych według pewnych kryteriów, spełniających zadania informacyjne

 

 

Bibliografia załącznikowa – wykaz dokumentów cytowanych i/lub wykorzystywanych przez autora dzieła bądź tylko związanych z tematem dzieła: inaczej literatura, piśmiennictwo.

Bibliografia podmiotowa – spis bibliograficzny dokumentów wytworzonych przez daną osobę.

Bibliografia przedmiotowa  – spis bibliograficzny dokumentów,  których treść dotyczy danej osoby lub jej dzieł.

Opis bibliograficzny książki

ž  Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa, Czytelnik  2003, ISBN 83-07-02948-1.

Opis rozdziału książki

ž  Habielski Rafał, Między niewolą a wolnością, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998, Rozdział 2, Józef Haller 1873-1960, generał WP, polityk, s.44-49.

ž  Habielski Rafał, Między niewolą a wolnością, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998, s.46-47.

Opis wiersza (z antologii)

ž  Miłosz Czesław, Antologia osobista, Wiersze, poematy, przekłady, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1998, Jasności promieniste, s.91.

Ale

ž  Putrament Jerzy, Warszawie, W: Antologia poezji polskiej na obczyźnie, Warszawa, Czytelnik, 2002, s.141-143.

Opis artykułu z czasopisma

ž  Skibiński Rafał, Jesteśmy rodzajem bursztynu, „List” 2004 nr 2, s.34-35.

Film

Malec Mariusz (reż.), Dzieje Kultury Polskiej, Warszawa, MENiS, Telewizja polska, 2004, 2 kas. [VHS].

Dokumenty ikonograficzne niesamoistne wydawniczo

ž  Matejko Jan, Batory pod Pskowem, W: Tadeusz Dobrowolski, Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat, Wyd.3, Wrocław, Ossolineum, 1989, s. 126-127.

ž  Kahlo Frida, Autoportret, W: Herrera Hayden, Frida, życie i twórczość Fridy Kahlo, Warszawa, Świat Książki, 2003, s.15.

W czasopiśmie:

ž  Malczewski Jacek, Anioł i pastuszek, „Wielcy malarze” 2000 nr 92 s.17.

Dokumenty elektroniczne

ž  Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków. Akademia Pedagogiczna, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, [dostęp 16 lipca 2003], Dostępny w World Wide Web: http<//www.ap.krakow.pl/whk>, ISBN 83-5371-543-6.

Pismo Święte

ž  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. 3 popr., Pallottinum, 1990, Kol 1, 1, 3-8

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *