Depresja jest to choroba, która dotyka coraz więcej osób, w coraz młodszym wieku. Na DEPRESJĘ nie pomogą dobre rady. Powoduje to zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, osamotnienie. Zamiast udzielać dobrych rad WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC. Gdy zauważysz coś niepokojącego REAGUJ!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *