Międzynarodowy Dzień Matematyki ma na celu podkreślenie roli nauk matematycznych we współczesnym świecie. Obchody Dnia mają także stanowić zachętę do czerpania radości z matematyki oraz do podejmowania przez młodych ludzi dziesiątków wyzwań, jakie oferują organizowane na całym świecie wydarzenia, konkursy, zawody z okazji Dnia.

Większa świadomość potencjału i możliwości nauk matematycznych ma ogromne znaczenie dla przeciwstawiania się wciąż nowym wyzwaniom pojawiającym się w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, zmiany klimatyczne, energetyka oraz generalnie zrównoważony rozwój, nie mówiąc o jakości życia, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

UNESCO od dawna aktywnie działa na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji, w tym nauk matematycznych oraz badań w krajach rozwijających się, przede wszystkim poprzez programy edukacyjne, ale także poprzez działalność regionalnych centrów matematycznych, na przykład w Hanoi (Wietnam) i Akrze (Ghana) oraz katedr UNESCO w Beninie (Nigeria) i Palestynie. Specjalne programy służące rozwojowi nauk matematycznych w Azji, Afryce i obu Amerykach są przedmiotem działalności Międzynarodowego Centrum Matematyki Czystej i Stosowanej w Nicei (Francja).

Matematyka jest wszędzie w nauce i technologii:

 • Skuteczność wyszukiwarek internetowych wynika z zastosowania w nich doskonałych algorytmów matematycznych.
 • Kryptografia zapewniająca bezpieczną komunikację opiera się na teorii liczb.
 • Urządzenia do obrazowania medycznego, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny (MRI) pobierają dane liczbowe, które specjalny algorytm matematyczny przetwarza na obraz.
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe gruntownie zmieniają świat, czego przykładem są choćby technika rozpoznawania obrazów i zapisu cyfrowego, automatyczne translatory, autonomiczne samochody sterowane przez komputer
 • Rozszyfrowanie ludzkiego genomu to wspólny triumf matematyki, statystyki i informatyki
 • Matematyka została wykorzystana do stworzenia pierwszego zdjęcia czarnej dziury.

Matematyka jest wszędzie w organizacji naszych społeczeństw:

 • Matematyka służy do optymalizacji sieci transportowych i komunikacyjnych.
 • Matematyka pomaga zrozumieć i kontrolować rozprzestrzenianie się epidemii.
 • Statystyka i optymalizacja matematyczna wykorzystywane są do efektywnego planowania i zarządzania systemami opieki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej.
 • Matematyka pomaga zaprojektować systemy wyborcze lepiej dostosowane do społecznych oczekiwań.
 • Matematyka pomaga zrozumieć ryzyko związane z zagrożeniami naturalnymi, takimi jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany i przygotować się na nie zawczasu, zmniejszając w ten sposób ryzyko katastrof.

Matematyka jest niezbędna do osiągnięcia Celów Agendy dla Zrównoważonego Rozwoju 2030:

 • Matematyka jest narzędziem rozwoju. Jak powiedział Nelson Mandela w czerwcu 1990 r. „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której można użyć do zmiany świata”. Matematyka jest istotną częścią edukacji, która daje ludziom siłę i otwiera nowe możliwości pracy.
 • Matematyka służy do przewidywania globalnych zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla różnorodności biologicznej.
 • Techniki optymalizacji i analizy danych są potrzebne w dążeniu do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.
 • Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do wydobywania danych ze zdjęć satelitarnych i rysowania na tej podstawie map obszarów miejskich, przemysłowych, rolniczych i leśnych, tam gdzie nie ma możliwości uzyskania danych tradycyjnymi metodami.
 • Edukacja matematyczna stwarza dziewczętom i kobietom szansę na lepszą przyszłość.
 • Umiejętność liczenia i przyswajania wiedzy naukowej pomagają każdemu obywatelowi naszej Planety lepiej zrozumieć wyzwania przed którymi ona stoi.

Matematyka jest wszędzie, czymkolwiek się zajmujesz:

 • Matematyka stanowi inspirację dla artystów i muzyków: symetrie perspektywiczne, nachylenia, fraktale, krzywe geometryczne, powierzchnie i kształty; wzory, skale i dźwięki w muzyce.
 • Matematyka jest pomocna w grach strategicznych, począwszy od tryktraka czy szachów, a skończywszy na kostce Rubika czy grze Oware.
 • Matematyka jest niezbędna przy budżetowaniu.
 • W powszechnym użyciu są pojęcia matematyczne, takie jak konstruktor, rolnik, sprzedawca, rzemieślnik, sportowiec itp.
 • Na matematyce oparta jest technika geolokalizacji, zarówno astronawigacja, jak i współczesny GPS.
 • Matematyka stanowi podstawę oprogramowania naszych smartfonów.
 • Matematyka wykorzystywana jest przy tworzeniu filmów animowanych.
 • Czy chcesz kiedyś odwiedzić Marsa? Nie będzie to możliwe bez udziału matematyki.

żródło: Polski Komitet ds. UNESCO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *