17 marca odbyło się uroczyste wręczenie I stypendium im. Profesora Edwarda Hermana, które jednogłośnie decyzją Kapituły otrzymała Weronika Małetka – uczennica klasy 3LOG.

Podczas uroczystości odczytano tekst laudacji opisujący wkład oraz zaangażowanie jakie Weronika wkłada w życie szkoły na co dzień, ale także jak reprezentuje ją poza jej murami.

Weronika to bardzo ciepła i pomocna osoba, podejmująca się wielu wyzwań, które pozytywnie wpływają na dobro naszej placówki. Nie raz zaskakiwała nas swoją kreatywnością i przedsiębiorczością. Aktywnie prowadzi szkolne social media, pisze artykuły do Szkolnego Koła Dziennikarskiego i działa w Szkolnym Kole Caritas. Uczniowie, jak i nauczyciele cenią w Weronice jej zaradność i sposób w jaki troszczy się o nasze wspólne dobro.

Poniżej zamieszczamy tekst laudacji odczytany podczas uroczystości:

Szanowny Panie Dyrektorze! Czcigodni Goście! Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem! W uznaniu zasług i zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej Kapituła Stypendium im. Edwarda Hermana przyznaje stypendium uczennicy klasy III LOG WERONICE MAŁETCE Weronika to osoba mądra i otwarta na teraźniejszość i przyszłość. Cechuje ją wszechstronne działanie wykraczające poza obowiązki szkolne, wyjątkowa postawa, empatia i poświęcenie. W ciągu trzech lat nauki w naszym liceum wykazała się worowym wykonywaniem powierzonych jej zadań, a co istotne – także z własnej inicjatywy podejmowała i realizowała różne przedsięwzięcia. Zawsze godnie reprezentuje nasze liceum na zewnątrz, szanuje tradycję szkolną i wzorowo dba o piękno mowy ojczystej. Aktywnie działa także w Szkolnym Kole Dziennikarskim – pisze artykuły, redaguje szkolne social media i stronę internetową. Jest szanowana przez innych, nie tylko za swoją mądrość i wielką kulturę osobistą, lecz także za uczynność wobec słabszych i potrzebujących pomocy. Działalność Weroniki świadczy nie tylko o jej ciężkiej i wytrwałej pracy, lecz także o dużej dojrzałości. Rozwijanie umiejętności oraz inwestowanie w wiedzę jest bowiem przepustką do realizacji własnych marzeń. We wszystkich Jej działaniach widoczna jest bowiem erudycja, mądrość umysłu oraz serca, a wszystko, co z tego wynika, ukierunkowane jest na podejmowanie nowych wyzwań. Niezależnie od sytuacji potrafi zawsze pozostać sobą. Jest inspiracją dla innych młodych ludzi i powodem do dumy dla całej społeczności szkolnej. Weroniko! Życzymy kolejnych sukcesów i twórczych osiągnięć. Mamy nadzieję, że będzie totak że zachęta do podejmowania coraz to trudniejszych wyzwań. Serdeczne gratulacje!

Tekst: Aleksandra Bodzon, Magda Guzek

Zdjęcia: Paweł Styś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *