W dniu 22 września 2014 roku młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaprosiła dzieci i młodzież z sadowieńskich szkół i przedszkola na spektakl pt.: ”O chłopcu, który szukał domu”. Była to baśń przygotowana specjalnie na obchody 500- lecia Sadownego.

   Baśnie w tradycji ludowej były od zawsze nauczycielami kolejnych pokoleń Polaków. To one w bardzo prosty i zrozumiały sposób przekazywały swoje  przesłania. Zwykle pojawiał się w nich motyw walki dobra ze złem, i mimo potężnej mocy zła dobro zawsze zwyciężało. Klimat baśni stwarzało przenikanie się świata realnego z nadprzyrodzonym. W każdej z nich zwyciężała miłość , sprawiedliwość i dobro. To dzięki baśniom można było przekazać ideały sprawiedliwych i mądrych zachowań. Baśnie dawały możliwość uporządkowania swojego świata wartości, oddzielały prawdę od kłamstwa, dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości.  Baśnie przechowywane w tradycji mówionej przekazywano z pokolenia na pokolenie. Bardzo szkoda, że w dzisiejszym świecie jest coraz mniej miejsca na piękne baśnie.  

     Jednak młodzież z liceum i technikum w Sadownem zdecydowała się sięgnąć do skarbnicy polskich baśni ludowych, odkurzyć jedną z nich z zapomnienia i przedstawić w nowej wersji. Pochodzi ona  z Mazowsza, została spisana w połowie XIX wieku przez Oskara Kolberga. Wierzymy, że nasze prababki opowiadały ją swoim dzieciom i wnukom również w Sadownem. Przygotowaną adaptacją  młodzież włączyła się w obchody Jubileuszu  500-lecia powstania Sadownego ale również dedykowała ją postaci wielkiego etnografa Oskara Kolberga.

I tak zaproszeni goście mogli obejrzeć młodych artystów w strojach podlaskich. W ich wykonaniu tańce ludowe charakterystyczne dla naszego regionu, przygotowane do muzyki z Podlasia i autorstwa Igora Strawińskiego (inspirowanego zapiskami muzycznymi Kolberga). W ten sposób interpretacja baśni oddała charakter naszego regionu leżącego na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Występ starszych kolegów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony młodszych widzów.

     Baśń „O chłopcu, który szukał stracha” przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,  podczas obozu letniego w Tatrach. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Działam. Młodzież pracowała pod kierunkiem Mirosławy i Marka Reników, oraz Alicji Renik, Szymona Porębskiego i Doroty Jankowskiej. Muzykę  podlaską opracował Kamil Kiełek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *