Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program Wychowawczy ZSP w Sadownem

Program Profilaktyki dla ZSP w Sadownem

Przedmiotowy System Oceniania z j. polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z j. angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z j. rosyjskiego

– Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki

– Przedmiotowy System Oceniania z chemii

Przedmiotowy System Oceniania z historii

Przedmiotowy System Oceniania z wos- u

Przedmiotowy System Oceniania z biologii

Przedmiotowy System Oceniania z geografii

– Przedmiotowy System Oceniania z religii

– Przedmiotowy System Oceniania z informatyki

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

– Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów gastronomicznych- teoria

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów gastronomicznych- praktyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *