W 2015 r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dialog pokoleń”, który jest częścią programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Udział uczniów polega na przeprowadzaniu wywiadów z najstarszymi mieszkańcami gminy, którzy opowiadają o dawnych zwyczajach, sposobach spędzania czasu, potrawach regionalnych i o wychodzących z użycia słowach gwarowych. Spisane przez uczniów naszej szkoły opowieści seniorów ukażą się w tomie opracowanym przez językoznawców, etnografów i kulturoznawców.

 

Szanowny Panie Dyrektorze, Towarzystwo Kultury Języka serdecznie dziękuje za aktywny udział uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w projekcie „Dialog pokoleń”, stanowiącym część programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Nagrane przez uczniów wywiady z najstarszymi mieszkańcami gminy i spisane przez nich słowa, pochodzące z gwary,  którą posługiwano się na tych terenach przed laty, a dziś wychodzące już z użycia, będą ważnym świadectwem przeszłości regionu i znalazły się w tomie „Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek)”, który planujemy wydać w grudniu tego roku (w załączeniu przesyłamy okładkę książki). Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Narodowe Centrum Kultury uczestniczące w projekcie szkoły mogą umieścić na szkolnej stronie internetowej informację o swoim udziale w ocalaniu od zapomnienia resztek gwary i śladów przeszłości regionu, a także logotyp, który przesyłamy jako załącznik. Informacja może być dłuższa lub krótsza (załączamy przykładową) i powinna stanowić znak, ze uczniowie szkoły aktywnie włączyli się do badań gwaroznawczych, pomagając w ten sposób językoznawcom, etnografom i kulturoznawcom w badaniach nad historią języka polskiego i kultury narodowej. Byłybyśmy wdzięczne za umieszczenie notatki na stronie internetowej Państwa szkoły. Z wyrazami szacunku dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska Koordynator projektu „Dialog pokoleń” dr Monika Kresa redaktor naukowy tomu „Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek)” 
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *