W 2015 r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dialog pokoleń”, który jest częścią programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Udział uczniów polega na przeprowadzaniu wywiadów z najstarszymi mieszkańcami gminy, którzy opowiadają o dawnych zwyczajach, sposobach spędzania czasu, potrawach regionalnych i o wychodzących z użycia słowach gwarowych. Spisane przez uczniów naszej szkoły opowieści seniorów ukażą się w tomie opracowanym przez językoznawców, etnografów i kulturoznawców.

 

Szanowny Panie Dyrektorze, Towarzystwo Kultury Języka serdecznie dziękuje za aktywny udział uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem w projekcie „Dialog pokoleń”, stanowiącym część programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Nagrane przez uczniów wywiady z najstarszymi mieszkańcami gminy i spisane przez nich słowa, pochodzące z gwary,  którą posługiwano się na tych terenach przed laty, a dziś wychodzące już z użycia, będą ważnym świadectwem przeszłości regionu i znalazły się w tomie „Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek)”, który planujemy wydać w grudniu tego roku (w załączeniu przesyłamy okładkę książki). Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Narodowe Centrum Kultury uczestniczące w projekcie szkoły mogą umieścić na szkolnej stronie internetowej informację o swoim udziale w ocalaniu od zapomnienia resztek gwary i śladów przeszłości regionu, a także logotyp, który przesyłamy jako załącznik. Informacja może być dłuższa lub krótsza (załączamy przykładową) i powinna stanowić znak, ze uczniowie szkoły aktywnie włączyli się do badań gwaroznawczych, pomagając w ten sposób językoznawcom, etnografom i kulturoznawcom w badaniach nad historią języka polskiego i kultury narodowej. Byłybyśmy wdzięczne za umieszczenie notatki na stronie internetowej Państwa szkoły. Z wyrazami szacunku dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska Koordynator projektu „Dialog pokoleń” dr Monika Kresa redaktor naukowy tomu „Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek)” 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *