11 października 2021 roku przybyli do nas uczniowie Zespołu Szkół z Magdeburga w Niemczech. Większość z nich uczęszcza do liceum, a niektórzy do policealnych klas zawodowych. Powitaliśmy ich przy pomniku upamiętniającym zamordowaną rodzinę Lubkiewiczów. Tam też nasi goście poznali historię tego miejsca, zamordowanej rodziny tutejszych piekarzy, którzy za podarowanie chleba Żydom zostali skatowani i rozstrzelani przez niemiecką żandarmerię. Młodzi Niemcy ofiarowali Pani Olton ( krewnej Lubkiewiczów) płaskorzeźbę przedstawiającą scenę rozstrzelania. Potem wszyscy udali się do budynku internatu na poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Gastronomicznego. Podczas wspólnego posiłku mieliśmy okazję porozmawiać, wymienić uwagi i spostrzeżenia na temat historii i teraźniejszości relacji polsko- niemieckich. Następnie wspólnie odwiedziliśmy Sadowieńskie Muzeum. Na koniec pożegnaliśmy sąsiadów zza zachodniej granicy, którzy pojechali do dawnego obozu pracy w Treblince.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *